23, sept., 2019

Marți

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i anun?? c? prima etap? de dezinsec?ie (?ân?ari ?i c?pu?e) se va face mar?i, 11 iunie 2019, atât terestru cât ?i avio, pe zone verzi, ml??tinoase, inundate, luciu de ap? etc. Amânarea ac?iunii de dezinsec?ie are ca motive instabilitatea atmosferic? din ultimele s?pt?mâni, dar ?i întârzierea, cauzat? de […]

Centrul  Jude?ean de Cultur? ?i Crea?ie C?l?ra?i ?i Teatrul ”METROPOLIS” v? invit? la spectacolul de teatru cu piesa  ”PERETELE”  de Lia Bugnar, muzica original? – Vlaicu Golcea, decorul – M?d?lina Marinescu, mi?carea scenic? – Andreea Belu, regia LIA BUGNAR. Distribu?ia: Adriana Trandafir, Maria Buz?, Gabriela Popsecu, Raluca Ghervan, Leti?ia Vl?descu, […]

Centrul  Jude?ean de Cultur? ?i Crea?ie C?l?ra?i ?i Teatrul Nottara v? a?teapt? mar?i, 14 noiembrie 2017,  la spectacolul de teatru  „Totul e relativ”, în regia lui Felix Alexa. Distribu?ie : Raluca Gheorghiu ( Ginny ), Gabriel R?u?? ( Greg ), Constantin Cotimanis ( Philip ), Catrinel Dumitrescu ( Sheila ). […]

Serviciul Public pentru Gestionarea Câinilor f?r? St?pân din subordinea Prim?riei C?l?ra?i a înaintat, mar?i, 14 februarie, trei plângeri penale Inspectoratului de Poli?ie al Jude?ului C?l?ra?i cu privire la înc?lcarea Legii 205/2004 privind protec?ia animalelor, abandonul unui animal ”a c?rui existen?? depinde de îngrijirea omului” fiind sanc?ionat? de Legea 258/2013 pentru […]

Maine 17.01.2017, se suspenda cursurile din ciclul primar si gr?dini?e, in judetul Calarasi, s-a stabilit în urm? cu pu?in timp, în Comitetul Jude?ean pentru Situa?ii de Urgen??. Din aceast? noapte, de la ora 23.00, ?i pân? mar?i, 17 ianuarie, ora 14.00,este anun?at, în jude?ul C?l?ra?i, cod galben-intensific?ri ale vântulu, ninsori […]

   Mar?i, pe 13 septembrie 2016, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situa?ii de Urgen?? „Barbu ?tirbei” al jude?ului C?l?ra?i ?i-au s?rb?torit ziua în incinta unit??ii, al?turi de personalit??i ale ora?ului ?i jude?ului, ziari?ti, cadre militare ?i mul?i invita?i, care s-au bucurat de o serie de manifest?ri ?i festivit??i, ce […]

Eugenia Iliescu, o persoan? binecunoscut? în jude?ul C?l?ra?i ca om de afaceri, femeie implicat? activ în politic?, ocupând ?i func?ia de consilier jude?ean, pân? în prim?vara acestui an, ?i, totodat?, un om sufletist care a întins mereu o mân? de ajutor nevoia?ilor, prin ac?iuni caritabile, a cedat în lupta cu […]

Mar?i, 17 martie, la sediul Consiliului Jude?ean C?l?ra?i va avea loc conferin?a organizat? cu ocazia închiderii proiectului „Promovarea patrimoniului natural în zona Dun?rii C?l?ra?ene prin eco-turism”. Proiectul este finan?at din Fondul European pentru Pescuit 2007-2013 prin Programul Opera?ional pentru Pescuit, Axa Prioritar? 4, M?sura 2.1.2 Conservarea, valorificarea ?i promovarea patrimoniului cultural ?i natural, prin sus?inerea […]

Mar?i, 24 februarie, tinerii din Organiza?ia Municipal? a UNPR C?l?ra?i ?i din Organiza?ia Jude?ean? UNPR C?l?ra?i au dorit s? s?rb?toreasc? Dragobetele printr-o ac?iune la care au fost invita?i to?i c?l?r??enii, indiferent de vârst?. Dup? orele amiezei, tinerii din UNPR C?l?ra?i au oferit, pe str?zile municipiului re?edin?? de jude?, invita?ii la […]

Muzeul Dun?rii de Jos C?l?ra?i v? invit? s? s?rb?tori?i Dragobetele, mar?i, 24 februarie 2015, ora 11, la Sec?ia de Etnografie ?i Art? popular? (bloc Arcadia). Dragobetele, s?rb?toare ce marcheaz? începutul prim?verii ?i rena?terea naturii are r?d?cini foarte vechi, fiind s?rb?torit chiar de pe timpul dacilor. Dragobetele, numit ?i N?v?lnicul sau Logodnicul P?s?rilor, […]

Candidatul la pre?edin?ie, Klaus Iohannis, a venit în vizit? în comuna Vâlcelele, jude?ul C?l?ra?i, mar?i, 11 noiembrie. Acesta a fost înso?it de pre?edintele PPE, Joseph Daul, dar ?i de membri marcan?i ai ACL, Vasile Blaga ?i Anca Boagiu. “Prezen?a pre?edintelui Partidului European la acest eveniment a ar?tat c? agricultura privind […]

Un echipaj SMURD, din cadrul Sec?iei de pompieri Lehliu-Gar? a fost solicitat, mar?i, 14 octombrie, s? ac?ioneze pe DN3A, în comuna Dor M?runt, pentru pentru acordarea primului ajutor unui minor Ioana I., în vârst? de 7 ani, victim? a unui accident rutier. La sosirea echipajului SMURD, victima era incon?tient? ?i […]

În fiecare an, în luna martie, asisten?ii sociali din întreaga lume, s?rb?toresc Ziua Mondial? a Asisten?ei Sociale. În acest an, Ziua Mondial? a Asisten?ei Sociale s-a s?rb?torit în data de 18 martie. In perioada 17-31 martie 2014 Colegiul National al Asisten?ilor Sociali din România s?rb?tore?te ,, Zilele Asistentei Sociale’’, luna […]

Având în vedere faptul c?, la nivelul jude?ului C?l?ra?i, se men?in condi?iile meteorologice specifice codului portocaliu, mai ales dup? ninsoarea abundent? din noaptea de 26-27 ianuarie 2014, ceea ce face ca multe drumuri din jude? s? fie impracticabile, conducerea ISJ C?l?ra?i a hot?rât prelungirea suspend?rii cursurilor la toate nivelurile de […]

81Shares