23, sept., 2019

joi

  Primarul Municipiului C?l?ra?i, În temeiul art. 133, alin. 1 ?i art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonan?a de Urgen?? nr. 57/2019 privind Codul administrativ: DISPUNE: Articol unic: Consiliul Local al municipiului C?l?ra?i se convoac? în ?edin?a ordinar?, joi, 29.08.2019, ora 16.30, în sala de ?edin?e a ConsiliuluiLocal C?l?ra?i, […]

?i în acest an, Prim?ria Municipiului C?l?ra?i organizeaz? Ziua Marinei, joi 15 august, în Parcul Central, pe malul Borcei, dar ?i pe Plaja Mare ?i Plaja Podu’4. Ziua Marinei va începe prin oficierea slujbei de c?tre PS Vincen?iu, Episcopul Sloboziei ?i C?l?ra?ilor, la Biserica Sf. Împ?ra?i Constantin ?i Elena (Volna) […]

Joi, 18.07.2019, ora 16.30, în sala de ?edin?e, convoac? ?edin?a ordinar? a Consiliului Local al municipiului C?l?ra?i cu urm?toarea ordine de zi: 1. Proiect de hot?râre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,Dezmembrare teren pentru locuin?e ?i func?iuni complementare”, situat în municipiul C?l?ra?i, str?zile Vasile Culic?, Lucian Blaga ?i Miric? […]

Consiliul Local al municipiului C?l?ra?i se convoac? în ?edin?a ordinar?, joi, 27.09.2018, ora 16.30, în sala de ?edin?e a Consiliului Local C?l?ra?i, cu urm?toarea ordine de zi: Proiect de hot?râre privind aprobarea neexercit?rii dreptului de preem?iune pentru parte din imobilul ,,CASA ATANASE PETRESCU’’, situat în intravilanul municipiului C?l?ra?i, strada Sloboziei, […]

Joi, 22 februarie 2018, începând cu ora 15.40, c?l?r??enii sunt invita?i la Muzeul Municipal pentru o dubl? lansare de carte regal?, în prezen?a Alte?ei Sale Regale Principele Radu al României. Evenimentul este organizat de Curtea Veche Publishing, în parteneriat cu Biblioteca Jude?ean? ”Alexandru Odobescu”, Direc?ia Jude?ean? pentru Cultur? ?i Patrimoniul […]

Din luna februarie 2016, Patronatul Local al Întreprinderilor Mici ?i Mijlocii  Calafat, în parteneriat cu Agen?ia de Dezvoltare Regional? ?i Centrul de Afaceri Vidin (partener lider), Camera de Comer? ?i Industrie Vidin ?i  Asociatia Român? pentru Industrie Electronic? ?i Software – filiala Oltenia  deruleaz? proiectul “Re?eaua de biciclete electrice”, proiect […]

                Consiliul Jude?ean C?l?ra?i se convoac? în ?edin?? ordinar?, la data de 29 Iunie 2017, ora 1200, în sala de ?edin?e a acestuia din municipiul C?l?ra?i, cu urm?toarea ordine de zi: Proiect de hot?râre pentru modificarea ?i completarea Hot?rârii nr. 65/2017 privind aprobarea utiliz?rii excedentului bugetar rezultat la încheierea exerci?iului […]

Consiliul Local al municipiului C?l?ra?i se convoac? în ?edin?a ordinar?, joi, 25.05.2017, ora 16.30, în sala de ?edin?e a Consiliului Local C?l?ra?i, cu urm?toarea ordine de zi: Proiect de hot?râre privind aprobarea execu?iei bugetului propriu al municipiului C?l?ra?i pe trimestrul IV al anului 2016. Proiect de hot?râre privind aprobarea regimului […]

În ?edin?? extraordinar?, joi, 15 decembrie, au fost aprobate listele de priorit??i ?i ierarhizare cuprinzând solicitan?ii îndrept??i?i s? primeasc?, anul urm?tor, o locuin?? social?. În expunerea de motive se precizeaz? urm?toarele: Având în vedere existen?a unui num?r mare de solicit?ri pentru locuin?e sociale existente la nivelul municipiului C?l?ra?i, provenite de […]

Joi, 24 noiembrie, începând cu ora 14.00, la Colegiul Na?ional Barbu-?tirbei, din C?l?ra?i, organizatorii: Consiliul Jude?ean, Centrul Cultural Jude?ean, Prim?ria Municipiului ?i realizatorul Compania Mix Music v? invit? la ac?iunea “Verde pentru România”. Sunt invitate vedete din show-bizz, precum: Deep Central, Keo, 3 Sud-Est, etc., care vor planta pomi în […]

Joi,11.08.2016, va avea loc o intalnire, organizata de reteaua RINNO, FLAG Dunarea Calaraseana si Magurele High Tech Cluster, la sediul retelei RINNO, al carei coordonator este ANCSI – sat Rasa, comuna Gradistea,  judetul Calarasi (Calea Calarasi, nr 64, Casa Dunarii). Reuniunea are ca scop identificarea de solutii innovative, pentru dezvoltarea […]

Joi, 30 iunie, a avut loc recep?ia obiectivului de investi?ii “Extindere Unitate Primiri Urgen?e ?i acces ambulan?e” la Spitalul Jude?ean de Urgen?e C?l?ra?i. Investi?ia Consiliului Jude?ean C?l?ra?i are o valoare de 2,46 milioane RON ?i se întinde pe o suprafa?? de 1525 mp. În momentul de fa??, Consiliul Jude?ean C?l?ra?i […]

Joi, 5 mai, începând cu ora 16,00, va avea loc la ?coala Helikon din C?l?ra?i, lansarea c?r?ii „Te iubesc orice culoare ai avea”, a autoarei Mihaela Co?escu, cu ilustra?ii realizate de Ana Stinghe, o artist? de 13 ani. Este o poveste despre familie ?i dragoste necondi?ionat?,  despre gelozie, rivalitate între […]

Joi, 28 ianuarie, a.c., începând cu ora 19.45, peste 10 jandarmi din cadrul  Inspectoratului de Jandarmi Jude?ean C?l?ra?i vor asigura ordinea public? ?i siguran?a spectatorilor la Sala Polivalent? din municipiul C?l?ra?i, unde se va desf??ura partida de handbal masculin dintre echipele A.H.C. Dun?rea C?l?ra?i ?i C.S. Dinamo Bucure?ti, în cadrul […]

Centrul de Îngrijire ?i Asisten?? Cioc?ne?ti ?i-a s?rb?torit Hramul Acoper?mântul Maicii Domnului, joi, 1 octombrie. Totodat?, a fost marcat? ?i Ziua Interna?ional? a Persoanelor Vârstnice, care este marcat?, în fiecare an, la aceast? dat?. Preotul Costin Avram, de la Biserica Sfânta Anastasia din C?l?ra?i, a ?inut, al?turi de un sobor […]

64Shares