23, sept., 2019

Comunicat de presa

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i vine cu preciz?ri legate de organizarea evenimentului cultural programat duminic?, 11 august, ?i care e dedicat etniei rome. Evenimentul, intitulat ”Ziua Romilor c?l?r??eni”, aflat la prima edi?ie, este organizat ?i finan?at de Centrul Jude?ean de Cultur? ?i Crea?ie C?l?ra?i. În vederea promov?rii acestui eveniment cultural în rândul […]

Pentru c? în mediul online sunt aduse, în ultima perioad?, denigr?ri la adresa institu?iei Prim?riei Municipiului C?l?ra?i ?i a primarului Daniel ?tefan Dr?gulin cu privire la lipsa m?surilor necesare tratamentelor de dezinsec?ie, venim cu urm?toarele preciz?ri: – Prim?ria Municipiului C?l?ra?i a gândit un contract multianual pentru DDD (dezinsec?ie, dezinfec?ie ?i […]

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i organizeaz?, cu ocazia Zilei Interna?ionale a Copilului, manifest?ri cultural-artistice ?i educative în Parcul Dumbrava, duminic?, 29 mai, începând cu ora 09.30. Pe scen?, pe platoul din fa?a scenei ?i zona adiacent? din Parcul Dumbrava, vor avea loc, între orele 09.30 ?i 13.30, urm?toarele tipuri de activit??i: program […]

0Shares