23, sept., 2019

29 august

  Primarul Municipiului C?l?ra?i, În temeiul art. 133, alin. 1 ?i art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonan?a de Urgen?? nr. 57/2019 privind Codul administrativ: DISPUNE: Articol unic: Consiliul Local al municipiului C?l?ra?i se convoac? în ?edin?a ordinar?, joi, 29.08.2019, ora 16.30, în sala de ?edin?e a ConsiliuluiLocal C?l?ra?i, […]

0Shares