You Are Here: Home » De interes » Se fac primii pași pentru înființarea școlii de învățământ special, la Călărași

Se fac primii pași pentru înființarea școlii de învățământ special, la Călărași

Print Friendly, PDF & Email

Săptămâna aceasta, Consiliul Local Călărași va supune aprobării proiectul de hotărâre privind transmiterea proprietății imobilului ,,Școala nr. 4, situat în municipiul Călărași, str. București, nr. 72, din domeniul public al municipiului Călărași, în domeniul public al județului Călărași.

Scopul acestei solicitări este de înființare, la nivelul județului Călărași, a unei școli de învățământ special în regim externat, unitate școlară necesară, având în vedere că la adresa menționată funcționează deja 6 clase de învățământ special, integrate Gimanziului Carol I, iar județul Călărași este singurul județ în care nu funcționează o școală specială pentru elevii cu dizabilități.

Prin HCL nr. 157/24.11.2016 s-a aprobat  doar darea în administrarea Consiliului Județean Călărași a unui imobil aparținând domeniului public al municipiului Călărași și aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Călărași, situat în municipiul Călărași, strada București, nr. 72, Școala nr. 4.

În conformitate cu art 112, alin. 3 din Legea nr. 1/2011-Legea Educației, terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ special de stat fac parte din domeniul public judeţean, şi sunt în administrarea Consiliului Judeţean, drept pentru care se va supune spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public și administrarea Consiliului Local Călărași,  în domeniul public și administrarea Consiliului Județean Călărași a imobilului situat în municipiul Călărași, str. București, nr.72  – Școala nr. 4.

 

 

Număr de accesări 288

About The Author

Number of Entries : 1740

© Copyright 2011-2017, Actualitatea de Călăraşi, All Rights Reserved

Tracked by Hobo
Scroll to top