Primăria Municipiului Călărași – anunt mediu

Print Friendly, PDF & Email

ANEXA 11 la metodologie

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Primăria Municipiului Călărași cu sediul in mun. Călărași ,str. Bucuresti ,nr. 140 A,jud. Călărași, titular al proiectului , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare FARA evaluare de impact asupra mediului fara evaluare adecvata de catre APM Călărași, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata,

pentru proiectul,, EXECUTIE PARCARE SALA POLIVALENTA , propus a fi amplasat în municipiul  Călărași.

  1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Călărași, Soseaua Chiciului , Nr.2, jud. Călărași,  în zilele de luni- vineri , între orele 9-12, precum şi la următoarea adresă de internet : www.apmcl.anpm.ro
  2. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

 

Actualitatea de Călăraşi

Next Post

Vasile Iliuţă, preşedintele Consiliului Judeţean, alături de pensionarii călărăşeni şi de beneficiarii CIA Ciocăneşti

mie dec. 20 , 2017
Luni, 19 decembrie, sala de ?edin?e a Consiliului Jude?ean a g?zduit o întîlnire a pensiona rilor c?l?r??eni cu reprezentan?ii conducerii acestei institu?ii. Îni?iativa acestei întîlniri a apr?inut pre?edintelui Consiliului Jude?ean, Vasile Iliu?? care a dorit s? le fie al?turi, în preajma s?rb?torilor. Cu acest prilej pensioarii c?l?r??eni au primit informa?ii […]
0Shares