Primarul municipiului C?l?ra?i, Daniel ?tefan Dr?gulin, a semnat, la sediul institu?iei noastre, un nou contract de finan?are european? nerambursabil?, oferit? de Programul Opera?ional Capacitate Administrativ?-POCA 2014-2020. Proiectul ”Sistem integrat pentru simplificarea procedurilor administrative ?i reducerea birocra?iei la nivelul Municipiului C?l?ra?i” are un buget din partea Uniunii Europene de circa 608.000 […]

Palatul Copiilor C?l?ra?i a organizat vineri, 31 mai, cea de-a treia edi?ie a concursului regional de pian ,,C?l?torind printre sunete”. Dup? dou? edi?ii g?zduite de Sala de spectacole Barbu-?tirbei, în 2017, respectiv de Domeniile Ostrov, în 2018, a treia edi?ie a reu?it s? fie g?zduit? de Palatul Copiilor C?l?ra?i, datorit? […]

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i organizeaz? sâmb?t?, 1 Iunie, în fa?a scenei din Parcul Dumbrava, Ziua Interna?ional? a Copilului. De la mic la mare, copiii sunt a?tepta?i s? se distreze ?i s? se bucure de momentele preg?tite special pentru ei. Timp de aproximativ trei ore se vor derula activit??i care vor face […]

Primarul comunei Borcea, Aniel Nedelcu Pa?urc?, a declarat c? a votat, ast?zi, 26 mai, cu gândul la to?i c?l?r??enii ?i la to?i românii care au a?tept?ri mari de la ale?ii lor: ,,Am votat, ast?zi, pentru o Românie mai respectat? în Europa, pentru o Românie care s? discute de la egal […]

Vicepre?edintele PNL, senatorul liberal R?ducu Filipescu, spune c? alegerile din 26 mai sunt mai mult decât despre Parlamentul European ?i mai cu seam? despre România ?i eliberarea românilor de sub jugul corup?iei PSD: “Alegerile de duminic? nu sunt importante doar pentru a trimite în Parlamentul European oameni care s? reprezinte […]

D.G.A.S.P.C. C?l?ra?i deruleaz?, în parteneriat cu A.N.P.D.C.A, în scopul consolid?rii ?i dezvolt?rii re?elei de asisten?i maternali profesioni?ti. Proiectul TEAM- UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor, Cod Proiect POCU/480/4/19/127169, proiect cofinan?at din Fondul Social European, prin Programul Opera?ional Capital Uman (2014-2020). În acest context, D.G.A.S.P.C C?l?ra?i desf??oar?, în perioada […]

Inspectoratul de Jandarmi Jude?ean C?l?ra?i recruteaz? ?i selec?ioneaz? candida?i pentru sesiunile de admitere 2019 ?i ianuarie 2020, în institu?iile de înv???mânt ale Ministerului Afacerilor Interne, dup? cum urmeaz?: Academia de Poli?ie „Alexandru Ioan Cuza” Bucure?ti, sesiunea iulie-august 2019: – Facultatea de Jandarmi – specializarea „Ordine ?i siguran?? public?”, înv???mânt cu […]

Pu?ine sunt momentele de o înc?rc?tur? emo?ional? deosebit?, la care avem prilejul s? particip?m, de aceea, este o real? bucurie când ai ocazia s? men?ionezi un astfel de moment, petrecut în ora?ul t?u. Palatul Copiilor C?l?ra?i a marcat un moment de excep?ie, în activitatea sa, vineri, 10 mai 2019: a […]

Municipiul C?l?ra?i a devenit miercuri, 15 mai, beneficiar al unui nou contract cu finan?are european? nerambursabil?. Primarul municipiului C?l?ra?i, Daniel ?tefan Dr?gulin, a semnat contractul de finan?are al proiectului ”Reabilitarea termic? a Gr?dini?ei cu Program Prelungit ?ara Copil?riei”, finan?area fiind oferit? de Programul Opera?ional Regional 2014-2020; Axa prioritar? 3-Sprijinirea tranzi?iei […]

Primarul Municipiului C?l?ra?i, Daniel ?tefan Dr?gulin, a semnat, la sediul Ministerului Agriculturii ?i Dezvolt?rii Rurale, un nou contract de finan?are european?, cel care vizeaz? proiectul ”Promovarea incluziunii sociale prin înfiin?area unui club al pescarilor dun?reni din Municipiul C?l?ra?i”. Proiectul este finan?at prin Programul Opera?ional pentru Pescuit ?i Afaceri Maritime 2014-2020, […]

Mar?i, 14 mai, un grup de 120 de elevi ?i cadre didactice de la Colegiul Economic din C?l?ra?i au avut parte de o surpriz?: o vizit? pe care au efectuat-o la Bucure?ti, în sediul Senatului din Palatul Parlamentului. Vizita s-a f?cut la invita?ia doamnei senator Roxana Natalia Pa?urc?, candidatul PSD […]

Poli?i?ti din cadrul IPJ C?l?ra?i au ridicat, în cursul zilei de ast?zi, 15 mai 2019, de la sediul clubului AFC Dun?rea C?l?ra?i, mai multe dosare care vizeaz? activitatea clubului din perioada 2014-2016 ?i care fac obiectul unui dosar de delapidare aflat pe masa oamenilor legii. Facem precizarea c? documentele ridicate […]

0Shares