În intervalul 23.06.2012, începând cu ora 11,00 ?i pân? duminic?, 24 iunie, ora 22,00 jude?ul C?l?ra?i este sub cod galben de instabilitate atmosferic? accentuat?, averse ?i desc?rc?ri electrice de 25 l/mp, iyolat 50 m/mp, potrivit unei aten?ion?ri emise de Administra?ia Na?ional? de Meteorologie. În sudul ?i sud-estul ??rii, vremea se […]

Cazul petrecut în urm? cu câteva zile la Colegiul Tehnic ?tefan B?nulescu, din C?l?ra?i, a scos la iveal? multe lacune pe care le are sistemul de înv???mânt, în ceea ce prive?te organizarea. Este vorba de violarea unei tinere de 16 ani, din comuna Cioc?ne?ti, care st? la internatul liceului, de […]

Având în vedere evenimentele organizate de membrii comunit??ii rrome, cu prilejul c?s?toriilor, care au generat, frecvent, în ultima perioad? de timp, bloc?ri ale traficului rutier pe drumurile publice ?i tulburarea lini?tii cet??enilor din Municipiul C?l?ra?i, reprezentan?ii Inspectoratului de Poli?ie Jude?ean C?l?ra?i au ales, ca prim? metod? de prevenire a unor […]

În aceast? s?pt?mân?, statele UE pun la dispozi?ia lucr?torilor români, prin re?eaua EURES, o ofert? de 81 de locuri de munc? vacante. Astfel, persoanele aflate în c?utarea unui loc de munc? în str?in?tate, care de?in o calificare precum ?i cuno?tin?e de limb? str?in?, pot opta pentru unul din urm?toarele posturi disponibile:Norvegia • senior inginer de proces – 10 posturi (cerinte: […]

E?ec portocaliu r?sun?tor Pe 10 iunie 2012 c?pitanul Traian B?sescu nu a mai reu?it s? î?i salveze echipajul ?i s? îl duc? în siguran?? la mal. De data aceasta „experimentatul” conduc?tor a ales s? lase în deriv? b?rcu?a PDList?, chiar dac? ?tia c? acest lucru înseamn? scufundarea iminent?. ?i a?a s-a întâmplat! Rezultatele alegerilor locale au scufundat vasul portocaliu cu […]

Primarul ales al municipiului C?l?ra?i, Daniel Dr?gulin a dorit s? transmit?, prin intermediul presei, mul?umiri atât c?l?r??enilor care l-au votat, cât ?i celor care nu l-au votat. Acesta este de p?rere c? perioada de euforie trebuie s? treac? repede pentru a intra în activitate. Dup? învestirea în func?ie, Dr?gulin ?i-a propus deja câteva ?inte care vizeaz? cur?enia ora?ului, ?i nu […]

Ziua de 10 iunie, s-a încheiat pe frecven?ele Stil FM/ Radio ZU cu o emisiune maraton dedicat? alegerilor locale. Dup? ora 21,00 s-a intrat în direct cu majoritatea competitorilor importan?i din jude?, la func?ia de primar ?i de Consiliu Jude?ean. Printre ei, invitat a fost ?i Costinel Milescu, încrez?tor în poten?ialul s?u electoral. „A fost o zi obositoare azi, […]

Uniunea Social Liberal? a câ?tigat cele mai multe mandate de primar la nivelul jude?ului C?l?ra?i la alegerile locale de duminic?. Potrivit datelor finale centralizate mar?i la Biroul Electoral Jude?ean C?l?ra?i, USL a ob?inut un num?r de 26 de mandate de primar din totalul de 55 de la nivelul jude?ului. Potrivit acelora?i date, un num?r de 14 mandate de primar au fost […]

Inspectoratul de Poli?ie Jude?ean C?l?ra?i selec?ioneaz? candida?i pentru concursurile de admitere în Academia de Poli?ie “Alexandru Ioan Cuza” Bucure?ti, ?coala de Agen?i de Poli?ie „Vasile Lasc?r” Câmpina, ?coala de Agen?i de Poli?ie „Septimiu Mure?an” Cluj-Napoca din structura Ministerului Administra?iei ?i Internelor, precum ?i pentru concursurile de admitere în  institu?iile de […]

Alegerile din ora?ul Mangalia ?i comuna Curcani pentru func?iile de primar ?i pentru consiliile locale vor fi repetate, a anun?at, miercuri, purt?torul de cuvânt al Biroului Electoral Central, Marian Muhule?. “Dovezile depuse la dosar au fost dintre cele mai variate, toate duceau c?tre ideea afect?rii rezultatului final, a aloc?rii mandatului […]

0Shares