Centrul Jude?ean de Cultur? ?i Crea?ie C?l?ra?i organizeaz? în perioada 17 – 19 mai 2019, cea de-a XXXI-a edi?ie a Festivalului-concurs de interpretare a muzicii u?oare române?ti “Flori de Mai”, festival cu tradi?ie în peisajul muzical na?ional, care continu? s? promoveze prin intermediul concuren?ilor, farmecul muzicii u?oare române?ti. Concursul se […]

Direc?ia de Asisten?? Social?, prin Serviciul pentru persoane aflate în situa?ii de risc-Cantina de ajutor social, din subordinea Prim?riei Municipiului C?l?ra?i, a distribuit, în cursul zilei de joi, 25 aprilie, meniul tradi?ional pentru ca cei 116 beneficiari s? simt?, a?a cum se cuvinte, aceste S?rb?tori Pascale. Hrana a fost distribuit? […]

  Joi, 25 aprilie, a venit în C?l?ra?i, candidada PSD la alegerile europarlamentare, Carmen Avram. Senatoarea Roxana Pa?urc? a spus, în deschiderea întâlnirii cu presa, c? sectorul  agricol va fi pe agenda de lucru a viitoarei europarlamentare, Carmen Avram: ,,Îmi doresc dezvoltarea fiec?rui domeniu agricol, nu doar pe segmente de […]

Cu prilejul anivers?rii Zilei Veteranilor de R?zboi, miercuri, 24 Aprilie, începând cu ora 10.00, la Monumentul Eroilor C?l?r??eni din al Doilea R?zboi Mondial, a avut loc ceremonialul militar ?i religios, organizat cu mult? recuno?tin?? fa?? de eroii care au luptat pentru acest popor. La eveniment au participat reprezentan?ii autorit??ilor locale […]

Cu prilejul întâlnirilor cu aleg?torii, la care au participat reprezentan?ii PNL, în mai multe ora?e din ?ar?, senatorul PNL R?ducu Filipescu a transmis urm?torul mesaj, cu privire la candidatura lui Cristian Bu?oi, un europarlamentar apreciat la nivel european, pentru activitatea lui. ,,Pe lista PNL pentru alegerile din 26 mai se […]

Ministrul Apelor ?i P?durilor, Ioan Dene?, s-a aflat joi, 18 aprilie, într-o vizit? de lucru în jude?ul C?l?ra?i, al?turi de directorul general al Administra?iei Na?ionale “Apele Române” (ANAR), Victor Sandu ?i directorul Administra?iei Bazinale de Ap? Buz?u-Ialomi?a (ABA), Marilena Stoian. În programul demnitarului s-a aflat prezentarea viitorului obiectiv “Subtraversare dig […]

Ministrul Culturii ?i Identit??ii Na?ionale, Daniel Breaz, a fost prezent la C?l?ra?i, în data de 13 aprilie 2019, cu prilejul zilelor municipiului Olteni?a, onorând astfel invita?ia lansat? de conducerea organiza?iei jude?ene PSD C?l?ra?i. Breaz este al doilea ministru care vine la C?l?ra?i, în aceast? lun?, dup? cel al Sportului ?i […]

Incepand cu data de 25 mai 2018, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2018 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 96/46/CE (Regulamentul General privind Protectia […]

0Shares