You Are Here: Home » Actualitate » Jud. Călărași/ 765.927.917 de lei primiți pentru Programul Național de Dezvoltare Locală 2

Jud. Călărași/ 765.927.917 de lei primiți pentru Programul Național de Dezvoltare Locală 2

Print Friendly, PDF & Email

Județul Călărași a primit o sumă importantă de bani, pe PNDL 2, pentru construcția-modernizarea de creșe și școli, alimentarea cu apă, rețeaua de canalizare, construcția,amenajarea ori modernizarea drumurilor.

Suma disponibilă pentru construirea ori modernizarea creșelor și școlilor, este de 53,5 milioane lei. Pentru extinderea rețelelor de canalizare s-au alocat 166, 2 milioane de lei, iar pentru introducerea apei curente 69,1 milioane lei.

În ceea ce privește reabilitarea sau amenajarea drumurilor resursa financiară pentru următorii trei ani – până-n 2020 – este de 477,4 milioane lei.

Lista completă a obiectivelor și proiectelor PNDL 2, poate fi consultată pe: http://www.mdrap.ro/lucrari-publice/pndl/-8564

La nivel național, PNDL 2 înseamnă un efort de 30  de miliarde lei, angajat până-n 2020.

JUDETUL CĂLĂRAŞI
Nr. crt.U.A.TDenumire obiectiv investitiiAlocații de la bugetul de stat 2017-2020
TOTAL765.927.917,79
1Alexandru OdobescuReabilitare şi modernizare grădiniţă + şcoala cu clasele I-IV, sat Alexandru Odobescu, comuna Alexandru Odobescu, județul Călărași1.948.318,00
2Alexandru OdobescuModernizare drumuri de interes local în comuna Alexandru Odobescu, județul Călărași4.977.683,30
3BelciugateleExtindere şi modernizare reţea de alimentare cu apă în comuna Belciugatele, județul Călărași4.856.382,00
4BelciugateleRealizare şi dotare grădiniţă cu program prelungit în comuna Belciugatele,  județul Călărași4.075.974,10
5BelciugateleReabilitare şi modernizare dispensar uman în comuna Belciugatele, județul Călărași379.270,43
6BelciugateleModernizare drumuri de interes local în comuna Belciugatele, județul Călărași6.443.693,00
7BorceaModernizare drumuri de interes local în comuna Borcea, județul Călărași4.946.220,00
8BudeştiCanalizare sat Aprozi14.119.217,73
9BudeştiCanalizare sat Buciumeni8.240.170,87
10BudeştiCanalizare sat Gruiu7.309.114,73
11CăscioareleAsfaltare străzi şi drumuri locale în comuna Căscioarele, județul Călărași7.507.745,00
12ChirnogiConstruire grădiniţă cu program prelungit în comuna Chirnogi, județul Călărași1.383.351,00
13ChirnogiReabilitare şi modernizare dispensar în comuna Chirnogi, județul Călărași1.845.103,00
14ChiseletConstruire unitate sanitară în comuna Chiselet, județul Călărași989.385,52
15ChiseletAsfaltare străzi în comuna Chiselet, judeţul Călăraşi7.380.101,00
16CiocăneştiExecuție rețea de alimentare cu apă în comuna Ciocănești, județul Călărași3.489.952,89
17CiocăneştiModernizare străzi în comuna Ciocanesti,  județul Călărași8.628.043,00
18CrivăţReabilitare şi modernizare grădiniţă Făt Frumos, comuna Crivaţ, județul Călărași1.301.998,00
19CrivăţReabilitare şi modernizare şcoala gimnazială cu clasele I-VIII Nicolae Petrescu, comuna Crivaţ, județul Călărași1.843.560,00
20CrivăţModernizare străzi de interes local, comuna Crivăţ, județul Călărași6.281.329,42
21CurcaniÎnființare rețea canalizare și stație de epurare în comuna Curcani, județul Călărași8.302.297,00
22CurcaniInfiinţare dispensar uman în comuna Curcani, județul Călărași2.658.703,35
23CurcaniAsfaltare străzi în comuna Curcani, judeţul Călăraşi9.543.018,72
24Cuza VodaÎnființarea și dotarea unei grădinițe în comuna Cuza Vodă, județul Călărași2.189.314,79
25Cuza VodaReabilitare şi modernizare unitate sanitară, în comuna  Cuza Vodă, județul Călărași938.930,00
26Cuza VodaModernizare drumuri de interes local în comuna Cuza Vodă, județul Călărași7.340.032,00
27DichiseniExtindere reţea apă potabilă în sat Coslogeni şi branşamente la reţeaua de apă potabilă sat Dichiseni, Coslogeni şi Satnoieni,  județul Călărași2.808.416,42
28DichiseniModernizare drumuri de interes local în comuna Dichiseni, județul Călărași9.935.982,00
29Dor MăruntModernizare străzi prin asfaltare în comuna Dor Mărunt, satele Dor Mărunt, Dâlga și Ogoru10.464.275,12
30DorobanţuReabilitare termică, înlocuire învelitoare şi reparaţii curente – corp C1 Şcoala Gimnazială nr.1  Dorobanţu169.363,27
31DorobanţuModernizare străzi în sat Dorobanțu, comuna Dorobanțu, județul Călărași5.321.304,00
32DragalinaÎnfiinţare gospodărie de apă potabilă şi reţea de apa potabila, sat Drajna Nouă, comuna Dragalina, judeţul Călăraşi5.047.696,50
33DragalinaÎnfiinţare reţea de canalizare menajeră şi bazin vidanjabil, sat Drajna Nouă, comuna Dragalina, judeţul Călăraşi7.609.449,60
34Dragoş VodăÎnfiinţare sistem de alimentare cu apă în satul Bogdana şi extindere gospodărie de apă în satul Dragoş Vodă, comuna Dragoş Vodă, județul Călărași3.975.191,00
35Dragoş VodăÎnfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare în comuna Dragoş Vodă, județul Călărași12.429.333,00
36Dragoş VodăReabilitare şi modernizare grădiniţă cu program normal nr. 3 Socoalele, comuna Dragoş Voda,  județul Călărași793.294,00
37Dragoş VodăDezvoltarea infrastructurii căilor de acces prin construcţia de poduri şi podeţe în comuna Dragoş Vodă,  județul Călărași2.034.500,00
38FrăsinetModernizare drumuri în comuna Frăsinet, județul Călărași8.572.262,00
39FrumuşaniExtindere, reabilitare şi modernizare şcoala gimnazială nr. 1 cu clasele V-VIII  în comuna Frumușani, judeţul Călăraşi4.097.776,00
40FrumuşaniReabilitare și modernizare şcoala primară nr. 3 Câlnau în comuna Frumușani,județul Călărași2.921.259,00
41FrumuşaniConstruire unitate sanitară în comuna Frumuşani, județul Călărași1.668.645,35
42FrumuşaniAsfaltare şi modernizare străzi în comuna Frumuşani, județul Călărași10.480.635,00
43FundeniReabilitare și modernizare Școala gimnazială nr.1, comuna Fundeni, județul Călărași4.351.826,00
44FundeniExtindere şi reabilitare dispensar în comuna Fundeni, județul Călărași1.129.077,04
45FundeniModernizare străzi și drumuri locale în comuna Fundeni, județul Călărași9.544.413,00
46FunduleaAsfaltare şi modernizare străzi în oraşul Fundulea, județul Călărași18.129.772,00
47GălbinaşiExtindere reţea canalizare şi staţie de epurare în comuna Gălbinași, județul Călărași12.624.707,00
48GălbinaşiAsfaltare drumuri de interes local în comuna Gălbinași, județul Călărași7.146.472,00
49GrădişteaModernizare străzi  în comuna Grădiștea, cu invelis asfaltic, județul Călărași7.897.869,00
50GurbăneştiModernizare drumuri de interes local în comuna Gurbănești, județul Călărași8.832.550,00
51IleanaReabilitare și modernizare Școala Primară nr. 2 Ştefăneşti  în comuna Ileana, județul Călărași1.255.511,00
52IleanaExtindere, reabilitare şi modernizare dispensar uman în comuna Ileana, județul Călărași672.943,78
53IleanaAsfaltare şi modernizare drumuri de interes local în comuna Ileana, județul Călărași16.040.647,00
54IndependenţaModernizare drumuri în comuna Independența, județul Călărași7.475.209,00
55JegăliaDotare cu echipamente, mobilier specific didact şi de laborator şi dotări independente pentru Școala Gimnazială  nr.1, Jegălia, județul Călărași713.697,60
56JegăliaDotare cu echipamente, mobilier specific didact şi dotări independente pentru Grădiniţa cu program normal  nr.1, Jegălia, județul Călărași162.405,19
57JegăliaAmenajare unitate sanitară în sat Iezeru, comuna Jegălia, județul Călărași1.621.578,00
58JegăliaModernizare drumuri de interes local, comuna Jegălia, județul Călărași8.039.060,00
59Judeţul CălăraşiModernizare DJ411 Chirnogi – Radovanu – Crivăţ – limita judeţului (Hotarele) – L=18,090 km23.496.688,44
60Judeţul CălăraşiModernizare,  reabilitare DJ 403 : DN31 – Luica -DN 4 – Şoldanu-Radovanu, judeţul Călăraşi58.241.036,86
61Judeţul CălăraşiModernizarea şi reabilitarea DJ211 D tronson DN21 (Ştefan Vodă)- Libertatea – DN 3B (Dichiseni) – km 13+500 – km 41+500, judeţul Călăraşi40.813.176,20
62LehliuModernizare drumuri locale în comuna Lehliu,  județul Călărași10.954.230,00
63Lehliu GarăReabilitare reţea de alimentare cu apă în oraşul Lehliu Gară, județul Călărași2.547.306,80
64Lehliu GarăReabilitare reţea de canalizare în oraşul Lehliu Gară, județul Călărași6.433.783,40
65LuicaReabilitare şi modernizare şcoala gimnazială nr.1 şi grădiniţa cu program normal nr.1 în comuna Luica, județul Călărași1.841.893,00
66LuicaReabilitare şi modernizare şcoala primară nr.1 sat. Valea Stânii, comuna Luica, județul Călărași428.358,00
67LuicaLucrări de reabilitare reţea de iluminat public în comuna Luica, județul Călărași523.939,32
68LupşanuÎnființare sistem de alimentare cu apă în satul Plevna comuna Lupșanu, județul Călărași1.773.297,99
69LupşanuModernizare străzi în sat Radu Vodă şi sat Plevna, comuna Lupșanu,  județul Călărași9.071.358,45
70LupşanuLucrări de reabilitare sistem de iluminat public pe străzile secundare din localităţile Plevna, Nucetu şi Lupşanu, comuna Lupşanu,  județul Călărași235.582,52
71MânăstireaExtindere rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Mînăstirea, județul Călărași5.105.267,91
72MitreniAsfaltare străzi în comuna Mitreni, județul Călărași11.798.398,00
73ModeluModernizare drumuri de interes local în comuna Modelu, județul Călărași10.135.093,00
74Municipiul CălăraşiÎnființare creşă în Municipiul Călăraşi,  județul Călărași2.181.936,57
75Municipiul CălăraşiReparaţii capitale străzi în Municipiul Călăraşi – Lot.1,  județul Călărași4.895.801,97
76NanaReabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.1 – Corp 2 în comuna Nana, județul Călărași2.417.884,00
77NanaReabilitare și modernizare unitate sanitară în comuna Nana, județul Călărași1.294.774,00
78NanaAsfaltare și modernizare drumuri de interes local în comuna Nana, județul Călărași8.996.205,00
79Nicolae BălcescuLucrari de reabilitare reţea de iluminat public în comuna Nicolae Bălcescu, județul Călărași286.274,25
80OlteniţaModernizare străzi în Municipiul Olteniţa, etapa a V-a1.708.246,00
81PerişoruModernizarea reţelei publice de apă şi infinţarea reţelei publice de apă uzată de pe raza comunei Perişoru,județul Călărași9.953.481,91
82PerişoruInfinţare şi dotare grădiniţă în comuna Perişoru, judeţul Călăraşi2.459.718,39
83PerişoruModernizarea drumurilor de interes local din comuna Perişoru, judeţul Călăraşi4.965.710,96
84PlătăreştiAsfaltare şi modernizare drumuri de interes local în comuna Plătărești,  județul Călărași6.466.729,00
85RadovanuExtindere reţea de alimetare cu apă în comuna Radovanu, județul Călărași10.027.227,00
86RadovanuReabilitare și modernizare Școală gimnazială Dimitrie Ion Ghica, comuna Radovanu, județul Călărași2.228.860,00
87RadovanuExtindere şi reabilitare, dispensar în comuna Radovanu, județul Călărași548.662,00
88RoseţiReabilitarea, modernizare școală gimnazială Iancu Rosetti, comuna Roseţi, județul Călărași6.779.452,00
89RoseţiModernizare drumuri de interes local în comuna Roseţi, județul Călărași6.759.933,00
90SăruleştiExtindere şi modernizare reţea de alimentare cu apă în comuna Săruleşti, județul Călărași7.367.235,00
91SăruleştiÎnființare reţea canalizare şi staţie de epurare biologică, comuna Sărulești, județul Călărași8.412.709,00
92SăruleştiReabilitare scoală gimnazială nr.1, sat  Săruleşti Gară, comuna Săruleşti, județul Călărași4.169.637,00
93SohatuLucrări de reabilitare reţea de iluminat public în comuna Sohatu, județul Călărași525.717,06
94SpanţovAsfaltare străzi în comuna Spanțov, județul Călărași10.065.831,00
95SpanţovReabilitare și modernizare sediul primăriei Spanțov, comuna Spanțov, județul Călărași851.661,00
96ŞoldanuModernizare străzi în comuna Şoldanu, județul Călărași8.394.579,00
97Ştefan Cel MareModernizare străzi în comuna Ștefan cel Mare,  județul Călărași31.060.244,00
98Ştefan VodăConstruire grădiniţă cu program normal în comuna Ştefan Voda, județul Călărași1.363.237,00
99Ştefan VodăModernizare străzi prin asfaltare în comuna Ştefan Voda, județul Călărași6.445.992,00
100Tămădău MareExtindere reţea de alimentare cu apă în satele Tămădău Mare, Tămădău Mic, Plumbuita, Calareti, Dirvari din comuna Tămădău Mare, județul Călărași6.099.002,00
101Tămădău MareÎnființare reţea canalizare şi staţie de epurare în comuna Tămădău Mare, județul Călărași8.035.772,00
102Tămădău MareModernizare și reabilitare grădinița  cu program normal nr. 4 şi Școala Primară nr.3 Seinoiu, în comuna Tămădău Mare, judeţul Călărași1.082.208,00
103UlmeniSistem de canalizare şi staţie de epurare comuna Ulmeni, localitatea Ulmeni, județul Călărași şi reabilitare sistem de alimentare cu apă comuna Ulmeni, localitatea Ulmeni, județul Călărași13.963.995,50
104UlmeniModernizare străzi în comuna Ulmeni, județul Călărași6.100.460,37
105UlmuExtindere Școala Gimnazială nr.1 Ulmu, cu grupuri sanitare, comuna Ulmu, județul Călărași534.407,00
106UlmuModernizare drumuri locale în satele Zimbru, Făurei, Chirnogi şi Ulmu în comuna Ulmu, județul Călărași5.616.899,96
107UnireaModernizarea drumurilor de interes local din comuna Unirea, judeţul Călăraşi5.043.946,08
108Valea ArgoveiÎnfiinţarea reţelei de apă uzată cu staţie de epurare şi modernizare alimentare cu apă, în comuna Valea Argovei, județul Călărași16.640.858,00
109Valea ArgoveiAsfaltare străzi în comuna Valea Argovei, județul Călărași9.155.030,00
110VasilaţiExtindere și reabilitare școala gimnazială Constantin Brancoveanu, str. Gării nr.17  în comuna Vasilați, județul Călărași2.156.145,32
111VasilaţiConstrucţie dispensar în comuna Vasilați, județul Călărași430.124,58
112VâlceleleModernizare străzi în comuna Vîlcelele, județul Călărași4.788.036,00
113Vlad ŢepeşExtindere canalizare sat Mihai Viteazu, comuna Vlad Țepeș, județul Călărași7.674.923,40
114Vlad ŢepeşConsolidare, reabilitare şi refunctionalizare Şcoala Vlad Țepeș – Corp C1, comuna Vlad Țepeș, județul Călărași1.443.639,46
115Vlad ŢepeşModernizare drumuri locale în comuna Vlad Țepeș, județul Călărași20.249.293,40
Număr de accesări 207

About The Author

Number of Entries : 758

© Copyright 2011-2017, Actualitatea de Călăraşi, All Rights Reserved

Tracked by Hobo
Scroll to top