You Are Here: Home » De interes » D.G.A.S.P.C Călărași desfășoară o campanie de recrutare persoane care doresc să devină asistenți maternali profesioniști

D.G.A.S.P.C Călărași desfășoară o campanie de recrutare persoane care doresc să devină asistenți maternali profesioniști

Print Friendly, PDF & Email

D.G.A.S.P.C. Călărași derulează, în parteneriat cu A.N.P.D.C.A, în scopul consolidării și dezvoltării rețelei de asistenți maternali profesioniști. Proiectul TEAM- UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor, Cod Proiect POCU/480/4/19/127169, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman (2014-2020).

În acest context, D.G.A.S.P.C Călărași desfășoară, în perioada martie-aprilie 2019,  campania de recrutare și identificare de persoane care doresc să devină asistenți maternali profesioniști, pentru a lua în plasament copii.

Pot fi atestate ca asistent maternal, doar persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:

 1. au capacitate deplină de exercițiu;
 2. prin comportamentul lor în societate, starea sănătății și profilul lor psihologic, prezintă garanții pentru îndeplinirea corectă a obligațiilor care revin unui părinte, referitoare la creșterea, îngrijirea și educarea copiilor săi:

-solicitanții și persoanele care locuiesc împreună cu aceștia nu prezintă afecțiuni medicale, care pot afecta capacitatea de îngrijire a unui copil;

– solicitanții au absolvit, cel puțin, 10 clase;

– solicitanții prezintă aptitudini parentale, relații sociale bune în comunitate și capacitatea de a lucra în condiții de stres sau speciale;

– solicitanții și persoanele care locuiesc împreună cu aceștia  nu au suferit condamnări pentru săvârșirea unor infracțiuni;

– solicitanții au în familie un venit stabil;

– solicitanții manifestă atitudine non-discriminatorie față de vârstă, apartenența etnică, religia sau starea de sănătate a copiilor pe care îi vor lua în plasament;

– solicitanții prezintă disponibilitate de a lua în plasament/plasament în regim de urgență, copii cu vârstă 0-7 ani;

 1. au în folosință o locuință care acoperă necesitățile de preparare a hranei, igienă, educație și odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiți în plasament;
 2. au urmat cursurile de formare profesională, organizate de D.G.A.S.P.C. Călărași.

  Nu poate fi asistent maternal profesionist:

 1. persoana care a suferit o condamnare, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni;
  părintele decăzut din drepturile părintești sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;
  3.persoana care suferă de boli cronice transmisibile;

Asistentul maternal profesionist beneficiază de:

 • drepturi băneşti conform legislaţiei în vigoare;
 • consiliere şi sprijin din partea specialiştilor D.G.A.S.P.C.;
 • cursuri de pregătire profesională organizate de D.G.A.S.P.C.;

Persoanele  interesate vor adresa D.G.A.S.P.C. Călărași, cu sediul pe str. Bărăganului, nr. 1, municipiul Călărași, o cerere de evaluare a capacității lor, în vederea atestării ca asistent maternal profesionist. Au prioritate în evaluare persoanele cu vârsta până la 55 de ani, care prezintă disponibilitate de a lua în plasament doi sau mai mulți copii.

Pentru informații suplimentare, privind procedura de obținere a atestatului de asistent maternal, persoanele interesate se vor adresa Serviciului Asistență Maternală, din cadrul D.G.A.S.P.C Călărași, tel. 0242/311060.

Persoană de contact – Mihaela Sfârlea.

 

  Compartiment Relații cu Publicul

 

 

Număr de accesări 172

About The Author

Number of Entries : 873

© Copyright 2011-2019, Actualitatea de Călăraşi, All Rights Reserved

Tracked by Hobo
Scroll to top