Print Friendly, PDF & Email

Ast?zi, binecunoscutul canoist, Ivan Patzaichin va veni la C?l?ra?i pentru a discuta cu primarul municipiului Daniel ?tefan Dr?gulin. Scopul vizitei este acela de a stabili data la care urmeaz? s? fie organizat, la C?l?ra?i, concursul de vâslit. Municipiul C?l?ra?i face parte din circuitul stabilit al concursurilor de vâslit în canotci […]

Print Friendly, PDF & Email

?coala Gimnazial? Nr. 1 Jeg?lia a participat la competi?ia ?COALA MaST-TOP, Ateliere de Inovare si creativitate, editia a III-a, C?l?ra?i, 3 aprilie. Proiectul “ENERGIA EOLIAN?-ENERGIA VIITORULUI” a ob?inut atât titlul ?COALA MaST-TOP, cât ?i premiul de popularitate al participan?ilor. Componen?a grupului de lucru, la nivelul ?colii Gimnaziale Nr.1 Jeg?lia, a […]

Print Friendly, PDF & Email

Casa Dunarii din comuna Gradistea – sat Rasa a gazduit joi, 11 aprilie 2013, o dezbatere pe tema modificarii Constitutiei Romaniei. Dezbaterea se inscrie in conceptul  Satului  inovativ, concept care sta la baza activitatii Fundatiei pentru Democratie, Cultura si Libertate, Filiala Calarasi si prin care fundatia isi propune sa contribuie […]

Print Friendly, PDF & Email

Dintre cei 93 elevi c?l?r??eni, care au participat la fazele na?ionale ale olimpiadelor ?colare, 16 au revenit acas? cu rezultate notabile, aflându-se, astfel,  printre cei mai buni olimpici din ?ar?. A?a cum a precizat inspectorul general ?colar, Silviana ?estacovschi,  cei 16 elevi ce provin atât din ciclul  liceal,  cât ?i […]

Print Friendly, PDF & Email

Larisa , Nina, Rodica, Mirela, Elena sunt doar câteva din tinerele mame, provenite din familii ce tr?iesc la limita subzisten?ei care au g?sit un real sprijin pentru cre?terea propriilor copii la Centrul Maternal, institu?ie subordonat? Direc?iei  Generale de Asisten?? Social? ?i Protec?ia Copilului din C?l?ra?i . Via?a nu le-a surâs […]

Print Friendly, PDF & Email

Miercuri, 10 aprilie, a avut loc la Bucure?ti prima adunare general? a ASOCIA?IEI PARLAMENTARILOR SOCIAL DEMOCRA?I, eveniment desf??urat la Palatul Parlamentului. În cadrul adun?rii deputatul PSD de C?l?ra?i,DANIEL FLOREA, a fost ales în func?ia de vice-pre?edinte. ASOCIA?IA PARLAMENTARILOR SOCIAL DEMOCRA?I î?i propune s? sprijine procesul de transparen?? în func?ionarea sistemului […]

Print Friendly, PDF & Email

Pentru pensionarii c?l?r??eni, via?a cotidian? a devenit un adev?rat slalom între obliga?iile ?i grijile inerente. Având venituri reduse, cu greu reu?esc s? fac? fa?? tuturor cheltuielilor ce trebuie s? le asigure condi?iile de trai.  Cu toate acestea, singura institu?ie care le acord? un sprijin binevenit este  Casa  de Ajutor Reciproc […]

Print Friendly, PDF & Email

Alegerile organizate în cadrul Conferin?ei Jude?ene a P.S.D. C?l?ra?i au marcat încheierea interimatului de la ?efia organiza?iei, început odat? cu debarcarea din func?ie a Oanei Mizil. Noul pre?edinte este tot un reprezentat al centrului, ministrul Dan Sova, senator de Olt, trimis la C?l?ra?i pentru o nou? reorganizare ?i relansare a […]

Print Friendly, PDF & Email

În data de 9 aprilie 2013, la sediul BRCT C?l?ra?i, primarul municipiului C?l?ra?i,  Daniel ?tefan Dr?gulin, a semnat contractul pentru finan?area proiectului „Acces curat în zona transfrontalier? C?l?ra?i-Silistra”. Cu un buget total de un million de euro, proiectul va fi implementat de Institutul Na?ional de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electric? […]

Print Friendly, PDF & Email

În data de 8 aprilie 2013, la sediul Prim?riei Rose?i din jude?ul C?l?ra?i, reprezentan?ii BRCT C?l?ra?i au organizat vizita la fa?a locului pentru proiectul “Dezvoltarea infrastructurii de transport în zona transfrontalier? Rose?i, jude?ul C?l?ra?i – Municipalitatea Silistra”, proiect depus în cadrul Axei Prioritare 1: Infrastructur?. Aceast? vizit? reprezint? o prim? […]

Print Friendly, PDF & Email

A devenit un fapt obisnuit, ca in intersectia dintre strazile Grivita si Eroilor, din municipiul Calarasi, cunoscuta ca intersectia de la Volna, sa consemnam numeroase accidente de circulatie. În aceasta seara, s-a inregistrat un nou accident aparut pe fondul neacordarii de prioritate. Unul dintre autovehiculele implicate in accident era inmatriculat […]

0Shares