Print Friendly, PDF & Email

Joi sear?, a avut loc Delega?ia Permanent?  a PNL C?l?ra?i. În cadrul acesteia, s-a votat reprezentantul PNL C?l?ra?i, la pre?edin?ia Consiliului Jude?ean. Unul dintre cei doi candida?i, respectiv, copre?edintele Vasile Iliu?? a ales s? renun?e la candidatur?, ?tiind c? nu va avea ?anse s? fie votat, decât de o treime […]

Print Friendly, PDF & Email

Numele viitorului candidat al PNL C?l?ra?i, la pre?edin?ia Consiliului Jude?ean, va fi stabilit joi, 18 februarie, când, în Biroul Permanent Jude?ean, membrii îl vor vota pe unul dintre cei doi pretenden?i la func?ia de pre?edinte, care ?i-au depus candidaturile interne: Marian Dinulescu ?i Vasile Iliu??. B?t?lia pare neechilibrat?, cel pu?in […]

Print Friendly, PDF & Email

Pre?edintele UNPR, Gabriel Oprea, a f?cut urm?toarea declara?ie de pres?, cu privire la alegerile din 2016, dar ?i despre priorit??ile UNPR, strategia politic? a partidului ?i preg?tirea campaniilor electorale pentru alegerile locale ?i parlamentare. „Ca la fiecare început de an, am avut în aceste zile o serie de discu?ii cu […]

Print Friendly, PDF & Email

Privim cu triste?e, stupoare ?i am?r?ciune, modul în care, în ultimele zile, doi OAMENI sunt împro?ca?i cu noroi, târâ?i în discu?ii ?i specula?ii, care nu fac cinste celor care sunt dispu?i la a?a ceva. Pe unul dintre ei îl cunoa?tem personal, precum ?i dup? rezultatele pe care le are.  Îl […]

Print Friendly, PDF & Email

Acesta a fost sloganul edi?iei de anul acesta a ?coalii Politice „Gheorghe I. Br?tianu”, cea de-a noua organizat? de Tineretul Na?ional Liberal ?i care s-a desf??urat în perioada 15 – 18 octombrie la Sighetu Marma?iei. Evenimentul care a reunit peste 200 de tineri liberali din toat? ?ara, veni?i s? comemoreze […]

Print Friendly, PDF & Email

Centrul de resurse pentru ini?iativ? ?i ac?iune – Olteni?a invit? la reflec?ie pe to?i cei în c?utare de un job, precum ?i pe angajatori, ?i prezint? opinia co-fondatorului portalului de joburi www.carieranoua.ro, Mihail Cotâr??, român rezident în Australia, cu privire la o posibil? controvers? de pe pia?a serviciilor de recrutare: […]

Print Friendly, PDF & Email

 Vineri, 25 septembrie 2015, 530 de delega?i din tot jude?ul ?i-au reales liderul, dar ?i echipa cu care acesta va conduce organiza?ia social democrat? de la C?l?ra?i. Noul Birou Permanent Jude?ean are în componen?? un nou pre?edinte executiv (Ion Samoil?), 13 vicepre?edin?i (George Chiri??, Marian Sbîrcea, Dumitru Boabe?, Marius Dulce, […]

Print Friendly, PDF & Email

Pre?edintele UNPR Gabriel Oprea, a participat sâmb?t? 26 septembrie, la o reuniune a partidului pe regiunea II Sud-Est. La întâlnire au fost prezen?i pre?edin?ii organiza?iilor din jude?ele, Vrancea, Gala?i, Br?ila, Tulcea, Constan?a, Buz?u, parlamentarii ale?i în aceste jude?e ?i membri ai conducerii centrale a UNPR. În cadrul întalnirii, s-a analizat […]

Print Friendly, PDF & Email

Pre?edintele UNPR C?l?ra?i, deputatul Aurel Niculae,  a organizat o conferin?? de pres?, duminic?, 20 septembrie, în cadrul c?reia a f?cut cunoscut comunicatul transmis de UNPR, dup? reuniunea regiunii I Nord-Est. “Pre?edintele UNPR Gabriel Oprea, a participat sâmb?t? 19 septembrie, la o reuniune a regiunii I Nord-Est. La întâlnire au fost […]

0Shares