Print Friendly, PDF & Email

UNPR C?l?ra?i ?i-a lansat la finalul s?pt?mânii trecute, pe 22 aprilie, candida?ii la prim?riile din jude? ?i la pre?edin?ia Consiliului Jude?ean, în persoana deputatului Aurel Niculae, pre?edintele interimar al organiza?iei jude?ene. La evenimentul care s-a bucurat de prezen?a numeroas? a membrilor UNPR, din jude?ul C?l?ra?i, a participat pre?edintele partidului, ales […]

Print Friendly, PDF & Email

Nu este nici un secret c? partidele politice sunt în pre-campanie. U?or încurcate de noua legisla?ie care este mult mai restrictiv?, mult mai atente la a r?mâne în legalitate sub toate aspectele, dar mai ales cel al ob?inerii de fonduri pentru campanie, ?i la C?l?ra?i partidele î?i preg?tesc ziua de […]

Print Friendly, PDF & Email

Cu ocazia comunic?rii s?pt?mânale c?tre presa local? ?i implicit c?tre c?l?r??eni, UNPR C?l?ra?i, prin vocea pre?edintelui interimar al organiza?iei jude?ene, deputatul Aurel Nicolae a ?inut s? puncteze c? forma?iunea progresist? sus?ine protejarea cet??enilor în fa?a abuzurilor comise de recuperatorii de crean?e, printr-o propunere legislativ? depus? la Camera Deputa?ilor la începutul […]

Print Friendly, PDF & Email

Uniunea Na?ional? pentru Progresul României, filiala C?l?ra?i, ?i-a prezentat candidatul la func?ia de primar din comuna Frumu?ani. Este vorba despre Mihail Darie, viceprimar, membru PNL, care a ales s? candideze sub sigla UNPR, la alegerile din 5 iunie. Acesta îl va avea principal contracandidat pe primarul în func?ie, Paul Du??, […]

Print Friendly, PDF & Email

Organiza?ia jude?ean? a PSD C?l?ra?i l-a anun?at miercuri, 23 martie, pe candidatul la Prim?ria C?l?ra?i, actualul viceprimar Marius Dulce. Anun?ul oficial vine abia dup? ce Dulce a fost validat vineri, 18 martie, de c?tre Comitetul Executiv Na?ional. “La acest eveniment important, i-am invitat pe membrii conducerii de la nivel na?ional, […]

Print Friendly, PDF & Email

Prezent la conferin?a de pres? s?pt?mânal? a PNL, vicepre?edintele Consiliului Jude?ean, Marian Dinulescu, a încercat s? r?spund? presei la întreb?rile legate de declasificarea spitalului ?i activitatea managerului, Dan Romulus ?erban. De?i ne a?teptam ca acesta s? vin? cu lec?ia f?cut?, ?inând cont de importan?a subiectului care afecteaz? întreaga popula?ie a […]

75Shares