Print Friendly, PDF & Email

Mar?i, 14 mai, un grup de 120 de elevi ?i cadre didactice de la Colegiul Economic din C?l?ra?i au avut parte de o surpriz?: o vizit? pe care au efectuat-o la Bucure?ti, în sediul Senatului din Palatul Parlamentului. Vizita s-a f?cut la invita?ia doamnei senator Roxana Natalia Pa?urc?, candidatul PSD […]

Print Friendly, PDF & Email

  Joi, 25 aprilie, a venit în C?l?ra?i, candidada PSD la alegerile europarlamentare, Carmen Avram. Senatoarea Roxana Pa?urc? a spus, în deschiderea întâlnirii cu presa, c? sectorul  agricol va fi pe agenda de lucru a viitoarei europarlamentare, Carmen Avram: ,,Îmi doresc dezvoltarea fiec?rui domeniu agricol, nu doar pe segmente de […]

Print Friendly, PDF & Email

Cu prilejul întâlnirilor cu aleg?torii, la care au participat reprezentan?ii PNL, în mai multe ora?e din ?ar?, senatorul PNL R?ducu Filipescu a transmis urm?torul mesaj, cu privire la candidatura lui Cristian Bu?oi, un europarlamentar apreciat la nivel european, pentru activitatea lui. ,,Pe lista PNL pentru alegerile din 26 mai se […]

Print Friendly, PDF & Email

Prezent în conferin?a de pres? s?pt?mânal?, senatorul R?ducu Filipescu a fost întrebat ce crede despre anun?ul f?cut de PSD C?l?ra?i, cum c? primarii liberali Ion Iacomi (Dor-Marunt) ?i Aniel Nedelcu (Borcea) ar fi trecut la PSD. Filipescu s-a ar?tat neîncrez?tor fa?? de cel pu?in una din posibilit??i: „Vr?jeli d’astea de […]

Print Friendly, PDF & Email

Senatorul liberal R?ducu Filipescu, vicepre?edinte al PNL, este optimist în ceea ce prive?te ?ansele partidului din care face parte la alegerile europarlamentare. Cu toate acestea, Filipescu recunoa?te c?, în regiunea Sud-Muntenia, PNL ar putea înregistra un scor  electoral mai mic decât cel la alegerile europarlamentare trecute: “Probabil c? nu vom […]

Print Friendly, PDF & Email

În cadrul unei conferin?e de pres?, senatorul PNL R?ducu Filipescu a f?cut câteva preciz?ri referitoare la candidatura lui Rare? Bogdan, din partea PNL, dar ?i o scurt? compara?ie cu candidatura jurnalistei Carmen Avram, din partea PSD. ,,Rare? Bogdan a fost cea mai bun? solu?ie de a deschide lista PNL pentru […]

Print Friendly, PDF & Email

Abia trecut de votul Parlamentului, Bugetul pe 2019 suscit?, în continuare, controverse puternice, opozi?ia acuzând PSD c? a promovat un buget fantezist, f?r? fundament în realitatea economic? a României. Senatorul PNL, R?ducu Filipescu, spune chiar c? nu g?se?te nimic bun în buget, în afara major?rii aloca?iei copiilor, în urma unui […]

Print Friendly, PDF & Email

Tineretul Na?ional Liberal a propus o ini?iativ? legislativ?, prin care taxa de studiu  pentru pe care studen?ii care ocup? locuri “cu plat?” o achit? anual, s? fie stabilit? la aceea?i valoare pe durata întregului ciclu de studiu. Stabilirea acestei taxe la un anumit nivel de la începutul pân? la finalul […]

Print Friendly, PDF & Email

Partidul Na?ional Liberal va prezenta publicului lista candida?ilor pentru alegerile europarlamentare în luna februarie, estimeaz? senatorul liberal R?ducu George Filipescu. Acesta se arat? încântat de faptul c? pe un loc eligibil va fi prezent fostul deputat de C?l?ra?i, PNL-istul Dan Motreanu.   Senatorul Filipescu spune c? înc? nu s-a luat o […]

Print Friendly, PDF & Email

Senatorul PNL, R?ducu Filipescu, a declarat, în cadrul conferin?ei de pres?, sus?inut? vineri, 14 decembrie, c? mo?iunea de cenzur? a opozi?iei, intitulat?: „Ajunge! Guvernul Dragnea – D?ncil?, ru?inea României!”, a fost depus? la Parlament. Dac? mo?iunea va ob?ine, joi, 20 decembrie, 233 de voturi “pentru”, Guvernul va fi demis. Senatorul […]

Print Friendly, PDF & Email

Senatoarea Roxana Natalia Pa?urc? a transmis un mesaj privind sus?inerea deciziei luate luni, 10 decembrie 2018, ]n cadrul Comitetului Executiv al PSD, privind schimbarea conducerii partidului, la nivelul organiza?iei jude?ene a PSD C?l?ra?i: ,,Este normal ca, în calitate de membru al unui partid, mai ales al unui partid de anvergura […]

Print Friendly, PDF & Email

Sâmb?t?, 15 decembrie 2018, organiza?ia jude?ean? a PSD C?l?ra?i s-a întrunit pentru a-?i alege noii membri  din cadrul  Biroului Jude?ean, dup? ce, la început de s?pt?mân?, Comitetul Executiv al PSD, a decis invalidarea în func?ie a pre?edintelui ales în luna septembrie, Ciprian Pandea. Pre?edintele interimar al PSD C?l?ra?i este Iulian […]

Print Friendly, PDF & Email

Senatorul PNL R?ducu Filipescu privind asupra realit??ilor politicii locale se arat?, în continuare, convins c? actualul primar, Daniel ?tefan Dr?gulin, ar avea cele mai mari ?anse pentru înc? un mandat, îns?, este de p?rere c? un studiu sociologic ar fi necesar. Faptul c? PNL are trei candida?i posibili pentru Prim?ria […]

Print Friendly, PDF & Email

Partidul Na?ional Liberal preg?te?te o mo?iune de cenzur? împotriva guvernului PSD, dar data la care aceasta va fi depus? nu a fost înc? decis?. Senatorul liberal, R?ducu Filipescu, spune c? PNL va depune mo?iunea de cenzur? în momentul în care va exista convingerea solid? c? aceasta are sor?i de izbând?. […]

0Shares