Print Friendly, PDF & Email

 Intrat recent în mijlocul forma?iunii PSD C?l?ra?i, deputatul Daniel Florea  a demonstrat c? este al?turi de colegii s?i de partid în lupta politic? ce se contureaz?, înc? de pe acum, pentru câ?tigarea alegerilor din 2016. Prezent la Conferin?a local? de alegeri a organiza?iei  municipale PSD C?l?ra?i, deputatul Daniel Florea a […]

Print Friendly, PDF & Email

Ast?zi, 16 martie, organiza?ia municipal? a PSD Olteni?a a organizat alegerea pre?edintelui, a secretarului-executiv, a vicepre?edin?ilor, trezorierului ?i a celor 9 membri în Biroul Municipal. F?r? emo?ii, to?i cei înscri?i în curs? pentru func?iile men?ionate au fost ale?i, prin vot direct ?i în unanimitate, de c?tre membrii PSD locali, dat […]

Print Friendly, PDF & Email

Rezultatele finale, dup? num?rarea voturilor valabil exprimate, arat? c? Gabriel Oroianu, candidatul PDL la func?ia de primar a ob?inut  62,8%% din voturi, urm?torul clasat fiind candidatul USL, Mihail Pascu, ce a ob?inut 36% din voturi. Candidatul PP-DD, Ion Clopot nu a ob?inut, probabil, decât voturile familiei, num?rul acestora nedep??ind 20. Este […]

Print Friendly, PDF & Email

În jude?ul C?l?ra?i, vom avea alegeri la Prim?ria comunei Vâlcelele, în aceast? duminic?, 24 februarie. La final de campanie electoral?, candidatul la func?ia de primar, actualul interimar, Oroianu Gabriel a declarat c? a fost o perioad? de dou? s?pt?mâni, în care a avut ocazia s? discute, înc? o dat?, cu […]

Print Friendly, PDF & Email

„In cadrul dezbaterilor pe Buget pentru anul 2013, senatorii ?i deputa?ii PDL au cerut întreruperea lucr?rilor sus?inând c? nu exist? cvorum de lucru. Parlamentarii  PDL, sus?inu?i de cei din PPDD, au reclamat faptul c? în sal? nu se afl? jum?tate plus unu din num?rul deputatilor. Adevarul este ca in sala […]

Print Friendly, PDF & Email

În dup?-amiaza zilei de 6 februarie, un comunicat sosit din partea organiza?iei PSD C?l?ra?i, anun?a sec:“Zilelel trecute cadrele didactice si elevii Liceului Teoretic Mihai Eminescu     s-au confruntat cu o situatie controversata : – schimbarea din functie a directorului acestui liceu, Prof.Dr. Constantin Mitra. Partidul Social Democrat Calarasi, precizeaza ca nu […]

Print Friendly, PDF & Email

De luni, 11 februarie, comuna Vâlcelele intr? în campanie electoral?. Miza este scaunul de primar, l?sat vacant de actualul deputat, fost primar, timp de 12 ani, Vasile Iliu??. Aparent f?r? a fi o miz? prea important?, alegerea unui primar de comun?, competi?ia electoral? de la Vâlcelele, cap?t? o mare greutate, […]

Print Friendly, PDF & Email

Alegerile ce trebuiau s? aib? loc, la acest final de s?pt?mân?, în cadrul organiza?iei jude?ene a PSD C?l?ra?i au fost amânate cu o s?pt?mân?. Motivul îl reprezint? faptul c? Biroul Permanent Jude?ean, în cadrul c?ruia trebuia aprobat? Conferin?a Extraordinar? a PSD C?l?ra?i, nu s-a mai ?inut, ca urmare a deplas?rii […]

Print Friendly, PDF & Email

Anul 2012 a fost un an plin pentru partidele politice. Rand pe rand, acestea au trecut prin alegerile locale, referendumul pentru demiterea presedintelui si alegerile parlamentare. Dupa un an incarcat in batalii electorale, noul an va reprezenta pentru acestia analiza rezultatelor inregistrate, dar si posibile regrupari organizationale in perspectiva viitoarelor […]

28Shares