23, sept., 2019

Politică

Print Friendly, PDF & Email

PSD C?l?ra?i î?i propune s? arunce în lupta electoral? pentru câ?tigarea alegerilor locale de anul viitor privind Prim?ria C?l?ra?i pe cel mai bine pozi?ionat candidat, adic? pe cel care va întruni cea mai clar? inten?ie de vot din partea c?l?r??enilor. La ultimele alegeri, cele europarlamentare, PSD a ob?inut la C?l?ra?i […]

Print Friendly, PDF & Email

În conferin?a de pres?, organizat? la sfâr?itul s?pt?mânii trecute, senatorul PNL, R?ducu Filipescu, a f?cut câteva preciz?ri importante referitoare la mo?iunea de cenzur? care va fi votata mar?i, 18 iunie 2019. Intitulata “Guvernul D?ncil? trebuie demis! F?r? OUG-uri, f?r? parole de acces ?i f?r? cozi la vot!”, mo?iunea de cenzur? […]

Print Friendly, PDF & Email

În prima conferin?? de pres? dup? ce PNL a câ?tigat alegerile europarlamentare, la nivel na?ional ?i local, senatorul liberal R?ducu Filipescu a precizat scurt ?i clar: “Nu vreau s? m? laud, pentru c? n-avem de ce.” Liderul liberal spune c? mai important decât c? PNL a câ?tigat alegerile este ca […]

Print Friendly, PDF & Email

Doresc s? transmit, la final de campanie, un îndemn pentru to?i c?l?r??enii. Nu fac acest demers în calitate de pre?edinte executiv al PSD C?l?r??i, nici în calitate de senator ?i nici în calitate de candidat al PSD pentru alegerile europarlamentare din data de 26 mai. M? adresez vou?, ?i mul?umesc […]

Print Friendly, PDF & Email

Vicepre?edintele PNL, senatorul liberal R?ducu Filipescu, spune c? alegerile din 26 mai sunt mai mult decât despre Parlamentul European ?i mai cu seam? despre România ?i eliberarea românilor de sub jugul corup?iei PSD: “Alegerile de duminic? nu sunt importante doar pentru a trimite în Parlamentul European oameni care s? reprezinte […]

Print Friendly, PDF & Email

Mar?i, 14 mai, un grup de 120 de elevi ?i cadre didactice de la Colegiul Economic din C?l?ra?i au avut parte de o surpriz?: o vizit? pe care au efectuat-o la Bucure?ti, în sediul Senatului din Palatul Parlamentului. Vizita s-a f?cut la invita?ia doamnei senator Roxana Natalia Pa?urc?, candidatul PSD […]

Print Friendly, PDF & Email

  Joi, 25 aprilie, a venit în C?l?ra?i, candidada PSD la alegerile europarlamentare, Carmen Avram. Senatoarea Roxana Pa?urc? a spus, în deschiderea întâlnirii cu presa, c? sectorul  agricol va fi pe agenda de lucru a viitoarei europarlamentare, Carmen Avram: ,,Îmi doresc dezvoltarea fiec?rui domeniu agricol, nu doar pe segmente de […]

Print Friendly, PDF & Email

Cu prilejul întâlnirilor cu aleg?torii, la care au participat reprezentan?ii PNL, în mai multe ora?e din ?ar?, senatorul PNL R?ducu Filipescu a transmis urm?torul mesaj, cu privire la candidatura lui Cristian Bu?oi, un europarlamentar apreciat la nivel european, pentru activitatea lui. ,,Pe lista PNL pentru alegerile din 26 mai se […]

Print Friendly, PDF & Email

Prezent în conferin?a de pres? s?pt?mânal?, senatorul R?ducu Filipescu a fost întrebat ce crede despre anun?ul f?cut de PSD C?l?ra?i, cum c? primarii liberali Ion Iacomi (Dor-Marunt) ?i Aniel Nedelcu (Borcea) ar fi trecut la PSD. Filipescu s-a ar?tat neîncrez?tor fa?? de cel pu?in una din posibilit??i: „Vr?jeli d’astea de […]

Print Friendly, PDF & Email

Senatorul liberal R?ducu Filipescu, vicepre?edinte al PNL, este optimist în ceea ce prive?te ?ansele partidului din care face parte la alegerile europarlamentare. Cu toate acestea, Filipescu recunoa?te c?, în regiunea Sud-Muntenia, PNL ar putea înregistra un scor  electoral mai mic decât cel la alegerile europarlamentare trecute: “Probabil c? nu vom […]

Print Friendly, PDF & Email

În cadrul unei conferin?e de pres?, senatorul PNL R?ducu Filipescu a f?cut câteva preciz?ri referitoare la candidatura lui Rare? Bogdan, din partea PNL, dar ?i o scurt? compara?ie cu candidatura jurnalistei Carmen Avram, din partea PSD. ,,Rare? Bogdan a fost cea mai bun? solu?ie de a deschide lista PNL pentru […]

Print Friendly, PDF & Email

Partidul Na?ional Liberal a anun?at c? primul candidat pe lista alegerilor europarlamentare din luna mai va fi cunoscutul realizator de emisiuni TV, jurnalistul Rare? Bogdan. Senatorul liberal R?ducu Filipescu spune c? acesta nu este nou în politic?, înainte s? devin? ziarist, Rare? Bogdan a fost pre?edintele unei organiza?ii de tineret […]

Print Friendly, PDF & Email

Abia trecut de votul Parlamentului, Bugetul pe 2019 suscit?, în continuare, controverse puternice, opozi?ia acuzând PSD c? a promovat un buget fantezist, f?r? fundament în realitatea economic? a României. Senatorul PNL, R?ducu Filipescu, spune chiar c? nu g?se?te nimic bun în buget, în afara major?rii aloca?iei copiilor, în urma unui […]

Print Friendly, PDF & Email

Tineretul Na?ional Liberal a propus o ini?iativ? legislativ?, prin care taxa de studiu  pentru pe care studen?ii care ocup? locuri “cu plat?” o achit? anual, s? fie stabilit? la aceea?i valoare pe durata întregului ciclu de studiu. Stabilirea acestei taxe la un anumit nivel de la începutul pân? la finalul […]

Print Friendly, PDF & Email

Partidul Na?ional Liberal va prezenta publicului lista candida?ilor pentru alegerile europarlamentare în luna februarie, estimeaz? senatorul liberal R?ducu George Filipescu. Acesta se arat? încântat de faptul c? pe un loc eligibil va fi prezent fostul deputat de C?l?ra?i, PNL-istul Dan Motreanu.   Senatorul Filipescu spune c? înc? nu s-a luat o […]

0Shares