Print Friendly, PDF & Email

Salarizarea în sectorul public trebuie s? r?spund? nevoilor stringente ale angaja?ilor, dar ?i s? stimuleze ?i s? premieze performan?a. Prin adoptarea legii salariz?rii unitare s-au majorat ?i continu? s? se majoreze salariile pentru medici, profesori, poli?i?ti, militari, salvatori ISU ?i alte categorii de angaja?i din sectorul public. Totodat?, aplicarea legii […]

Print Friendly, PDF & Email

Duminic?, 25 mai, c?l?r??enii ?i-au votat europarlamentarii care îi vor reprezenta în Parlamentul European, pentru urm?torii 5 ani. Chiar dac? prezen?a la vot nu a fost una masiv?, acesta fiind de doar 30%, scorul ob?inut în fiecare localitate de c?tre principalele forma?iuni politice a demonstrat puterea lor de mobilizare, dar […]

Print Friendly, PDF & Email

Prezent mar?i, 20 mai la Timi?oara, pre?edintele PNL, Crin Antonescu, a declarat în cadrul unei conferin?e de pres? c? vizita vicepre?edintelui american Joe Biden la Bucure?ti ”are o conota?ie politica în sens major” ?i c? nu are leg?tura cu alegerile europarlamentare din 25 mai sau cu cele preziden?iale din luna […]

Print Friendly, PDF & Email

Alegerile pentru Parlamentul European au adus în prim-plan o campanie golit? de con?inut prin mutarea accentului de la dezbaterile pentru proiectele de modernizare, de europenizare a României, proiecte de interes pentru români, – la o campanie de promovarea a preziden?iabilului Victor Ponta, prilej cu care PSD-ul manifest? dovezi clare ale […]

Print Friendly, PDF & Email

Duminic?, 18 mai, centrul municipiului C?l?ra?i a devenit, pentru câteva ore, cea mai fierbinte zon? a activit??ii politice a PNL-ului, înaintea alegerilor europarlamentare. Printr-o adev?rat? desf??urare de for?e, filiala jude?ean? PNL C?l?ra?i a organizat un amplu miting de su?tinere a candida?ilor liberali europarlamentari. La acest eveniment electoral au fost prezen?i: […]

Print Friendly, PDF & Email

–          Viziunea PNL în domeniile AGRICULTUR? ?I MEDIUL RURAL, DREPTURI CET??ENE?TI  ?i S?N?TATE   – Un fapt din ce în ce mai evident este acela c?, în aceast? campanie electoral? pentru Parlamentul European, strategia PSD – are dou? direc?ii: pe de o parte deturnarea sensului campaniei pentru alegerile europarlamentare ?i transformarea […]

Print Friendly, PDF & Email

BEC a dat 23 de decizii definitive ?i executorii de interzicere a folosirii însemnelor USL de c?tre PSD Cristina Pocora,purt?torul de cuvânt al PNL a subliniat în conferin?a de pres? din 14 mai,  c? PNL a câ?tigat, în mai bine de jum?tate din ?ar?, contesta?iile depuse împotriva tentativei de fraudare […]

Print Friendly, PDF & Email

În timp ce premierul României, Victor Ponta, ?i pre?edintele Traian B?sescu fac campanie implicând institu?iile statului în vendetele lor personale ?i ignorând interesele cet??enilor români, PNL propune pentru alegerile europarlamentare, o campanie bazat? pe politici concrete ?i coerente, o campanie în folosul cet??eanului român, pentru c? un român demn ?i […]

0Shares