Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i organizeaz?, cu ocazia Zilei Interna?ionale a Copilului, manifest?ri cultural-artistice ?i educative în Parcul Dumbrava, duminic?, 29 mai, începând cu ora 09.30. Pe scen?, pe platoul din fa?a scenei ?i zona adiacent? din Parcul Dumbrava, vor avea loc, între orele 09.30 ?i 13.30, urm?toarele tipuri de activit??i: program […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i anun?? faptul c?, în scopul asigur?rii cadrului necesar desf??ur?rii în condi?ii optime a procesului electoral din data de 05.06.2016, Serviciul Public Comunitar de Eviden?? a Persoanelor  C?l?ra?i va func?iona dup? cum urmeaz?: –        Sâmb?t?, 04.06.2016:  între  08:00- 16:00; –        Duminic?, 05.06.2016: între  07:00- 21:00.       […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i, prin Serviciul Voluntar pentru Situa?ii de Urgen??, aduce la cuno?tin?a c?l?r??enilor c?, începând de miercuri, 20 ianuarie, în incinta punctului de prim ajutor din Pia?a Orizont ?i la sediile institu?iei din str. Bucure?ti nr. 140A ?i str. Progresul (Direc?ia de Asisten?? Social?)  este oferit ceai cald între […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i face un apel  c?tre cet??eni de a nu mai parca ma?inile în apropierea arborilor, deoarece exist? pericolul ruperii acestora în urma înc?rc?rii cu z?pad? a crengilor ?i, în consecin??, de a provoca pagube automobilelelor. În acela?i timp,reamintim persoanelor fizice, persoanelor juridice ?i institu?iilor publice  c? au obligativitatea […]

Print Friendly, PDF & Email

Municipiul C?l?ra?i anun?? publicul interesat asupra depunerii solicit?rii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CANALIZARE PLUVIAL? STR. VI?INILOR propus a fi amplasat în Municipiul C?l?ra?i, str. Vi?inilor. Informa?iile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Calarasi Soseaua Chiciu, nr.2, jud. Calarasi si la sediul titularului str. […]

Print Friendly, PDF & Email

Municipiul C?l?ra?i anun?? publicul interesat asupra depunerii solicit?rii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul REPARA?II RE?EA AP? POTABIL? STR. MU?E?ELULUI propus a fi amplasat în Municipiul C?l?ra?i, str. Mu?e?elului. Informa?iile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Calarasi Soseaua Chiciu, nr.2, jud. Calarasi si la sediul […]

Print Friendly, PDF & Email

Municipiul C?l?ra?i anun?? publicul interesat asupra depunerii solicit?rii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul REPARA?II CANALIZARE MENAJER? STR. MIHAI VITEAZUL ÎNTRE STR. PREL. BUCURE?TI ?I STR. PESC?RU? propus a fi amplasat în Municipiul C?l?ra?i, str. Mihai Viteazul. Informa?iile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Calarasi […]

Print Friendly, PDF & Email

Municipiul C?l?ra?i anun?? publicul interesat asupra depunerii solicit?rii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CANALIZARE PLUVIAL? STR. DACIA propus a fi amplasat în Municipiul C?l?ra?i, str. Dacia. Informa?iile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Calarasi Soseaua Chiciu, nr.2, jud. Calarasi si la sediul titularului str. […]

Print Friendly, PDF & Email

Municipiul C?l?ra?i anun?? publicul interesat asupra depunerii solicit?rii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul REPARA?II CANALIZARE MENAJER? STR. CRÂNGULUI ÎNTRE STR. PREL. BUCURE?TI ?I STR. PESC?RU? propus a fi amplasat în Municipiul C?l?ra?i, str. Crângului. Informa?iile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Calarasi Soseaua Chiciu, […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i organizeaz? concurs de recrutare în vederea ocup?rii func?iilor  publice de execu?ie  vacante de  referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior – Biroul Urbanism ?i Amenaj?ri Teritoriale, consilier, clasa I, grad profesional  principal – Compartimentul Autoriz?ri ?i Control, consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Dezvoltare […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i organizeaza concurs pentru recrutare in vederea ocuparii func?iei publice de execu?ie vacante  de referent,clasa III, grad superior consilier, clasa I , grad  asistent  ?i consilier, clasa I, grad principal – Serviciul Public Comunitar Local pentru Eviden?a Persoanelor  din cadrul Prim?riei Municipiului C?l?ra?i Condi?ii cumulative  pentru a participa […]

0Shares