Print Friendly, PDF & Email

Luni 24 aprilie este ultima zi de depunere a dosarelor candidatilor pentru cele 7 posturi de administratori ai ECOAQUA SA.  Mentionam in acest sens  ca pana astazi, vineri, 21 aprilie 2017, si-au depus  dosarele doar 5 candidati, desi anuntul a fost mediatizat in presa locala si nationala. Dosarele se mai […]

Print Friendly, PDF & Email

ASOCIATIA GRUP LOCAL DE PESCUIT  “DUNAREA CALARASEANA” Organizeaza in data de 19.04.2017,  CONCURS pentru ocuparea urmatoarelor posturi: EXPERT COORDONATOR – 1 POST Cerinte obligatorii pentru ocuparea postului: EXPERT COORDONATOR Studii superioare; Experienta minima in implementare proiecte 5 ani; Cunostinte de management organizational, cunostinte de management al proiectelor; Cunoscator de limbi […]

Print Friendly, PDF & Email

Informa?ii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, num?rul de telefon, telefax ?i/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: MUNICIPIUL C?L?RA?I, cod fiscal 4445370, cu sediul în  str. Bucure?ti, nr 140 A, Municipiul C?l?ra?i, Jude? C?l?ra?i, telefon/fax 0242311031, e-mail elena.vatavu@primariacalarasi.ro. Informa?ii generale privind obiectul concesiunii, în special […]

Print Friendly, PDF & Email

Informa?ii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, num?rul de telefon, telefax ?i/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: MUNICIPIUL C?L?RA?I, cod fiscal 4445370, cu sediul în  str. Bucure?ti, nr 140 A, Municipiul C?l?ra?i, Jude? C?l?ra?i, telefon/fax 0242311031, e-mail elena.vatavu@primariacalarasi.ro. Informa?ii generale privind obiectul concesiunii, în special […]

Print Friendly, PDF & Email

Stimata Doamna/Stimate Domnule Director,  In temeiul art. 19 din Statutul CCIA Calarasi, avem placerea de a va invita la Adunarea Generala a membrilor CCIA Calarasi, ce va avea loc, marti, 25 aprilie a.c., incepand cu ora 14,00, la sediul nostru din Calarasi, Str. Progresul, Bloc BBB, etaj 3-5. Ordinea de […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i anun?? lansarea paginii oficiale de Facebook, un instrument care vine în completarea satisfacerii nevoilor de comunicare ale institu?iei, pe de o parte, ?i ale c?l?r??enilor, de cealalt? parte. Adresa o g?si?i la link-ul https://www.facebook.com/primariacl/ , acolo unde c?l?r??enii pot ob?ine informa?ii despre activitatea curent? a Prim?riei Municipiului […]

Print Friendly, PDF & Email

?coala Gimnazial? Mircea Vod? cu sediul in: loc. C?l?ra?i, str. Prel. Bucure?ti, nr. 189, jud. C?l?ra?i, organizeaz? concurs pentru ocuparea urm?torului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat ?i completat de H.G. nr. 1027/2014. Denumirea postului- administrator financiar II S – post vacant contractual pe perioad? nedeterminat?. Condi?ii specifice […]

1Shares