Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i organizeaz? concurs pentru recrutare în vederea ocup?rii func?iilor  publice de execu?ie vacante  de  consilier juridic, clasa I, grad profesional principal – Biroul Juridic Contencios, consilier, clasa I, grad principal Compartimentul Registratur?, Arhiv? ?i Servicii Interne, referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior – Compartimentul Rela?ii Publice […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i organizeaz? concurs pentru recrutare în vederea ocup?rii func?iei  publice de execu?ie vacante de consilier superior – Compartimentul Rela?ii cu Asocia?iile de Proprietari  la Direc?ia Programe ?i Dezvoltare Local?  din cadrul Prim?riei Municipiului C?l?ra?i. Condi?ii cumulative  pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea func?iei  publice de […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i organizeaza concurs de recrutare în vederea ocup?rii func?iilor  publice de execu?ie  vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Achizitii, consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Transport Public Local, consilier, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Investi?ii ?i Infrastructur? ?i Transport Public […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i organizeaz? concurs pentru recrutare în vederea ocuparii func?iilor publice de execu?ie vacante de referent, clasa III, grad profesional superior – Compartimentul Financiar Contabil,  referent de specialitate, clasa II, grad superior – Compartimentul Impunere Persoane Fizice ?i Persoane Juridice ?i Amenzi, 2 posturi  consilier superior – Compartimentul Urm?rire […]

Print Friendly, PDF & Email

Din cauza unor declara?ii ap?rute în spa?iul public, din partea unor cet??eni, ca urmare a t?ierilor de arbori care se efectueaz?, în aceast? perioad?, Prim?ria Municipiului C?l?ra?i vine cu urm?toarele preciz?ri: În conformitate cu articolul 12 din Legea nr. 24/2007, care la aliniatul 3 men?ioneaz? ”Proprietarii ?i administratorii de spa?ii […]

Print Friendly, PDF & Email

Festivalul Iei, dedicat copiilor ?i tuturor iubitorilor de tradi?ii, popose?te duminic?, 11 iunie, la C?l?ra?i. Vor participa: Grupul de copii „Ml?di?e ilfovene” coordonat de Marioara Man Gheorghe, Ansamblul Folcloric „ B?r?ganul” al Centrului Jude?ean de Cultur? ?i Crea?ie C?l?ra?i, Ansamblul „Ghiocelul” al Palatului Copiilor C?l?ra?i, elevi de la ?coala Gimnazial? […]

Print Friendly, PDF & Email

Centrul Jude?ean de Cultur? ?i Crea?ie C?l?ra?i v? a?teapt? mar?i, 13 iunie, ora 18:00, la spectacolul de teatru ”O scrisoare pierdut?”, de I.L. Caragiale, sub direc?ia de scen? a lui Victor Ioan Frunz?, decor ?i costume Adriana Grand ?i preg?tire muzical? Andrea Csibi. Din distribu?ie fac parte actorii: Andrei Hu?uleac, […]

Print Friendly, PDF & Email

Din cauza unor declara?ii ap?rute în spa?iul public, din partea unor cet??eni, ca urmare a t?ierilor de arbori care se efectueaz?, în aceast? perioad?, Prim?ria Municipiului C?l?ra?i vine cu urm?toarele preciz?ri: În conformitate cu articolul 12 din Legea nr. 24/2007, care la aliniatul 3 men?ioneaz? ”Proprietarii ?i administratorii de spa?ii […]

Print Friendly, PDF & Email

  Informa?ii generale privind autoritatea contractant?, în special denumirea, codul fiscal, adresa, num?rul de telefon, telefax ?i/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Autoritatea contractant?: Municipiul C?l?ra?i prin Prim?ria municipiului C?l?ra?i, cu sediul în municipiul C?l?ra?i, str. Bucure?ti, nr. 140A, cod fiscal 4445370, nr. telefon/fax: 0242311031, e-mail: office@primariacalarasi.ro. Reglement?ri […]

Print Friendly, PDF & Email

Luni 24 aprilie este ultima zi de depunere a dosarelor candidatilor pentru cele 7 posturi de administratori ai ECOAQUA SA.  Mentionam in acest sens  ca pana astazi, vineri, 21 aprilie 2017, si-au depus  dosarele doar 5 candidati, desi anuntul a fost mediatizat in presa locala si nationala. Dosarele se mai […]

Print Friendly, PDF & Email

ASOCIATIA GRUP LOCAL DE PESCUIT  “DUNAREA CALARASEANA” Organizeaza in data de 19.04.2017,  CONCURS pentru ocuparea urmatoarelor posturi: EXPERT COORDONATOR – 1 POST Cerinte obligatorii pentru ocuparea postului: EXPERT COORDONATOR Studii superioare; Experienta minima in implementare proiecte 5 ani; Cunostinte de management organizational, cunostinte de management al proiectelor; Cunoscator de limbi […]

Print Friendly, PDF & Email

Informa?ii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, num?rul de telefon, telefax ?i/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: MUNICIPIUL C?L?RA?I, cod fiscal 4445370, cu sediul în  str. Bucure?ti, nr 140 A, Municipiul C?l?ra?i, Jude? C?l?ra?i, telefon/fax 0242311031, e-mail elena.vatavu@primariacalarasi.ro. Informa?ii generale privind obiectul concesiunii, în special […]

2Shares