Print Friendly, PDF & Email

Inspectoratul de Poli?ie Jude?ean C?l?ra?i selec?ioneaz? candida?i pentru concursurile de admitere în Academia de Poli?ie “Alexandru Ioan Cuza” Bucure?ti, ?coala de Agen?i de Poli?ie „Vasile Lasc?r” Câmpina, ?coala de Agen?i de Poli?ie „Septimiu Mure?an” Cluj-Napoca din structura Ministerului Administra?iei ?i Internelor, precum ?i pentru concursurile de admitere în  institu?iile de […]

0Shares