Print Friendly, PDF & Email

“M?rturisesc c? sunt emo?ionat de dou? ori atunci când m? gândesc la Ziua Marii Uniri. O dat?, sufletul meu este înc?lzit de emo?ia fireasc? a românului care se mândre?te cu împlinirea a 100 de ani de existen?? a României. Apoi, nu pot s? nu m? mândresc la gândul c? unul […]

Print Friendly, PDF & Email

,,Vota?i-ne, ca meritam!!! Crucea Ro?ie C?l?ra?i a intrat în competi?ia pentru Cel mai bun proiect de voluntariat al anului! Proiectul PASI înseamn? Puncte de Prim Ajutor în Satele Izolate! Intra?i pe linkul https://gala.crucearosie.ro/create-account, f?ce?i-v? cont ?i vota?i proiectul nostru la sec?iunea PROIECTUL DE VOLUNTARIAT AL ANULUI ! E al doilea de […]

Print Friendly, PDF & Email

Muzeul Dun?rii de Jos, institu?ie de cultur? aflat? în subordinea Consiliului Jude?ean C?l?ra?i, organizeaz? joi, 29 noiembrie, la ora 13, la sediul din str. Progresului 4, vernisajul expozi?iei “1914 – 1918. DRUMUL SPRE UNIRE”, eveniment dedicat Programului ”Centenarul Marii Uniri”. La 1 Decembrie vom s?rb?tori unul dintre cele mai importante […]

Print Friendly, PDF & Email

Luni, 12 noiembrie 2018, începând cu ora 17.00, la Muzeul Municipal C?l?ra?i, aflat în subordinea Prim?riei Municipiului C?l?ra?i, va avea loc lansarea volumului ,,Na?ionalismul ?i Europa na?iunilor” în prezen?a autorului  – Mircea Chelaru, general de corp armat?, fost ?ef al Marelui Stat Major al Armatei Române, eseist, istoric, om politic […]

Print Friendly, PDF & Email

Muzeul Municipal C?l?ra?i din cadrul Prim?riei Municipiului C?l?ra?i, în parteneriat cu Inspectoratul ?colar Jude?ean C?l?ra?i, organizeaz? concursul de crea?ie ”B?r?ganul în 100 de ani, 1918-2018” în cadrul activit??ilor dedicate Centenarului desf??urate în C?l?ra?i. Ini?iatorii acestui concurs consider? c? la moment aniversar, în acest caz 100 de ani de la Marea […]

Print Friendly, PDF & Email

Studiul de fezabilitate al viitoarei Pie?e Centrale a municipiului C?l?ra?i a fost finalizat. Acesta va intra în aten?ia consilierilor locali, spre aprobare în proxima ?edin?? ordinar?. Între timp, a fost finalizat? ?i demolarea fostei cl?diri a pie?ei. Se propune realizarea unei cl?diri P+Ep, cu o suprafa?? construit? desf??urat? de 1.122 […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i a s?rb?torit Ziua For?elor Armate, joi, 25 octombrie. Au fost depuse coroane de flori ?i ?inut? ve?nica pomenire în memoria solda?ilor români. Cu ocazia acestei zile, primarul Daniel ?tefan Dr?gulin a transmis urm?torul mesaj: „Ziua Armatei îmi ofer? ocazia de a adresa un c?lduros salut ofi?erilor, subofi?erilor, […]

Print Friendly, PDF & Email

În s?pt?mâna 17 – 21.09.2018, ITM C?l?ra?i a efectuat controale în urmatoarele domenii de activitate: comer?, agricultur?, colectare de?euri, extrac?ie pietri?, alte domenii de activitate. Rezultatul controalelor: – inspectorii de munc? din cadrul compartimentului rela?ii de munc? –  au verificat 25 de angajatori, unul a fost sanc?ionat ?i au fost […]

Print Friendly, PDF & Email

Asocia?ia Bolnavilor cu Limfoame a organizat un eveniment, la Bucure?ti, cu ocazia Zilei Interna?ionale a Limfomului. Scopul evenimentului a fost lansarea unei noi platforme online ?i o aplica?ie mobil? pentru pacien?ii cu limfom. Principalele obiective ale platformei ?i ale aplica?iei sunt informarea pacien?ilor corect din punct de vedere medical ?i […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i va executa, în noaptea de 17 spre 18 septembrie, tratamente terestre de dezinsec?ie (?ân?ari ?i c?pu?e) în intervalul orar 00.00 – 05.00, pe zone verzi, ml??tinoase, inundate, lucii de ap? etc. Substan?ele active ale produselor utilizate pentru tratamentele de dezinsec?ie sunt avizate de Ministerul S?n?t??ii prin Comisia […]

Print Friendly, PDF & Email

Vineri, 14 septembrie, Prim?ria Municipiului C?l?ra?i, prin administratorul public Valentin Deculescu, a semnat, la sediul Biroului Regional de Cooperare Transfrontalier?, contractul de finan?are pentru proiectul cu titlul ”Managementul comun al riscului pentru reac?ii eficiente ale autorit??ilor în situa?ii de urgen??”. Liderul proiectului este Prim?ria Belene din Bulgaria, Prim?ria C?l?ra?i fiind […]

Print Friendly, PDF & Email

Joi, 13 septembrie, dou? institu?ii c?l?r??ene au pornit, prin reprezentan?i curajo?i ?i entuzia?ti, într-o misiune inedit? pentru C?l?ra?i. Prim?ria Municipiului C?l?ra?i ?i Inspectoratul Jude?ean de Jandarmi C?l?ra?i, la ini?iativa primarului Daniel ?tefan Dr?gulin ?i a inspectorului-?ef al IJJ C?l?ra?i, col. Marcu Ionel, au ales s? omagieze Anul Centenarului prin ridicarea […]

Print Friendly, PDF & Email

Vineri, 7 septembrie 2018, Prim?ria Municipiului C?l?ra?i a depus în MySMIS – aplica?ie online creat? de Ministerul Fondurilor Europene (MFE) pentru beneficiarii de fonduri europene, proiectul cu titlul ”Reducerea emisiilor de carbon în municipiul C?l?ra?i  prin modernizarea  infrastructurii c?ilor de rulare a transportului public local”. Acesta este primul dintre cele […]

Print Friendly, PDF & Email

Unitatea local? de sprijin C?l?ra?i din cadrul Centrului local de combatere a bolilor, din coodonarea prefectului jude?ului C?l?ra?i, a confirmat prezen?a pestei porcine africane într-o exploata?ie neprofesional? de pe teritoriul municipiului C?l?ra?i, mai exact la suine de?inute în amplasamentul stânei de ovine din zona CFR Nord C?l?ra?i. Primele m?suri luate […]

4Shares