Print Friendly, PDF & Email

C?l?r??enii care doresc s? ias? la iarb? verde vor trebui s? foloseasc? o zon? special amenajat? pentru picnic. O astfel de  loca?ie a fost stabilit? printr-o Hot?râre de Consiliul Local ce a fost supus? dezbatere în luna iunie. În Hot?rârea respectiv? este prezentat faptul c? „ la nivelul municipiului C?l?ra?i, […]

Print Friendly, PDF & Email

Cartierul M?gureni, una din zonele m?rgina?e ale Municipiului C?l?ra?i, nu a beneficiat, în ultimii ani, de investi?ii importante privind infrastructura stradal?. Motivul este unul singur: se impune, în primul rând, reabilitarea re?elei de canalizare ?i ap? pluvial?. ?i cum aceast? investi?ie nu a fost realizat?, municipalitatea c?l?r??ean? inten?ioneaz? s? o […]

Print Friendly, PDF & Email

?i în acest an, Prim?ria Municipiului C?l?ra?i a organizat Ziua Dun?rii, al?turi de Asocia?ia Mila 23, a maestrului Ivan Patzaichin. Maestrul Ivan Patzaichin a fost prezent la C?l?ra?i, al?turi de cele 3 canotci binecunoscute, Sf. Gheorghe, Sulina ?i Chilia, pentru al ?aselea an consecutiv. Duminic?, 1 iulie, c?l?r??enii au fost […]

Print Friendly, PDF & Email

Primarul Daniel ?tefan Dr?gulin a convocat miercuri, 13 iunie, o ?edin?? operativ? cu viceprimarul Viorel Ivanciu, colegii din cadrul Direc?iei Urbanism, Direc?ia Tehnic?, Economic? ?i SP Pie?e Oboare pentru a se lua decizii importante vizavi de lucr?rile de modernizare ale Pie?ei Agroalimentare din centrul ora?ului. Amplasat? în intravilanul municipiului C?l?ra?i, […]

Print Friendly, PDF & Email

În perioada septembrie 2017 – iulie 2019, ?coala Gimnazial? nr.1 Peri?oru deruleaz? ca partener activit??i în Proiectul European Erasmus+: “MY STORY – OUR EUROPE”, finan?at prin Comisia European?, în valoare de 24.480 Euro împreun? cu alte trei ??ri: Portugalia (coordonatorul proiectului), Italia ?i Turcia. Scopul principal al proiectului îl reprezint? […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i continu? prezentarea proiectelor pentru care vor fi depuse aplica?ii în vedere finan??rii, în cadrul Axei prioritare 4 – Sprijinirea dezvolt?rii urbane durabile din cadrul POR 2014-2020, începând cu acest an. Dup? prezentarea proiectelor ce vizeaz? modernizarea str?zii Bucure?ti, dar ?i a centrului pietonal, proiecte ce vor fi primele […]

Print Friendly, PDF & Email

Pe 29 martie 2018, Consiliul Local C?l?ra?i a aprobat contractarea unei finan??ri rambursabile interne în valoare de  42.000.000 lei, pe o perioad? de 15 ani, din care 3 ani perioad? de tragere ?i 12 ani perioad? de rambursare, bani cu care s-a propus a fi realizate urm?toarele obiective importante pentru […]

Print Friendly, PDF & Email

Miercuri 30 mai ?i joi 31 mai 2018, cu ocazia Zilei Aniversare a Direc?iei Generale Anticorup?ie (D.G.A), au avut loc dou? ac?iuni în comun Prim?ria Municipiului C?l?ra?i – Direc?ia General? Anticorup?ie (D.G.A. – S.J.A. C?l?ra?i) – Inspectoratul ?colar Jude?ean C?l?ra?i. Aceste ac?iuni au avut loc la ?coala Gimnazial? “Mihai Viteazul” […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i va executa, în perioada 09 – 12 iunie 2018, tratamente de dezinsec?ie, dezinfec?ie, deratizare avio, în intervalul orar 06.00 – 12.00 ?i terestru in intervalul orar 23.00 – 05.00, pe zone verzi, ml??tinoase, inundate, lucii de ap? etc. Tratamentele se vor aplica doar când condi?iile atmosferice sunt […]

Print Friendly, PDF & Email

Vineri, 1 iunie, Ziua Interna?ional? a Copilului va fi celebrat? în centrul ora?ului, între orele 09.30 ?i 12.30! To?i copiii, mai mici sau mai mari, sunt a?tepta?i s? se distreze pe platoul de la Kilometrul 0 din municipiul C?l?ra?i. Organizatorii evenimentului sunt Prim?ria Municipiului C?l?ra?i, Consiliul Jude?ean C?l?ra?i ?i Centrul […]

Print Friendly, PDF & Email

În luna mai s-a semnat contractul de finan?are pentru proiectul „Consolidare, restaurare, conservare imobil, restaurare ?i conservare fresc? interioar?, restaurare mobilier la Biserica `Sf. Mare Mucenic Dimitrie` (C1), amenajare incint?, construire corp anex? (C2), realizare instala?ii electrice ?i termice, instala?ii de iluminat arhitectural ?i ambiental, refacere împrejmuire”. Prin acest contract, […]

Print Friendly, PDF & Email

Festivalul – Concurs Na?ional de Interpretare a Muzicii U?oare Române?ti ,,Flori de Mai” a ajuns, în acest an, la o edi?ie aniversar?: a XXX-a, fiind un eveniment de excep?ie, în organizarea Consiliului Jude?ean C?l?ra?i ?i a Centrului Jude?ean de Cultur? ?i Crea?ie. A fost un eveniment care s-a axat pe partea […]

3Shares