Print Friendly, PDF & Email

 În fiecare an, la data de 3 decembrie este aniversat? Ziua Interna?ional? a Persoanelor cu Dizabilit??i. Pentru a marca însemn?tatea acestei zile, întregul colectiv al ?colii Speciale Gimnaziale nr.1 din  C?l?ra?i a organizat Spectacolul  ” Solidaritate, bucurie în suflet” . Prin cântec, joc ?i voie bun? elevii ?colii împreun? cu […]

Print Friendly, PDF & Email

  Luni, 3 decembrie, Complexul de Servicii Comunitare pentru Copii cu Handicap Sever (CSCCHS ), din C?l?ra?i, a marcat Ziua Interna?ional? a Persoanelor cu dizabilit??i. Cu zâmbetul pe buze ?i  îmbr?ca?i în straie de s?rb?toare, copiii din cadrul CSCCHS  au  prezentat un  deosebit  moment artistic cu  poezii ?i cântece,  atr?gând […]

Print Friendly, PDF & Email

Grupul de întocmire ?i monitorizare a Calendarului activit??ilor dedicate Centenarului Marii Uniri, constituit în mod voluntar la nivelul jude?ului C?l?ra?i, aduce la cuno?tin?a c?l?r??enilor activit??ile care se desf??oar? sub egida Centenarului în luna decembrie: Decembrie – „S? ne cunoa?tem trecutul istoric” – Evocare istoric? „Sunt mândru c? sunt român”, organizat? […]

Print Friendly, PDF & Email

În pofida vremii neprielnice, Simona Halep a reu?it s?-?i duc? promisiunea pân? la cap?t ?i s? ajung? miercuri, 28 noiembrie, la C?l?ra?i, unde i-a fost înmânat titlul de cet??ean de onoare al municipiului, la propunerea comunit??ii aromâne. Câ?iva copii, îmbr?ca?i în port tradi?ional, i-au oferit pâine ?i sare, dup? care, […]

Print Friendly, PDF & Email

Inspectoratul Jude?ean de Jandarmi C?l?ra?i ?i Centrul Militar Jude?ean C?l?ra?i anun?? c?l?r??enii c? în timpul manifest?rilor de 1 Decembrie, o forma?ie de aeronave Mig 21 Lancer a Bazei 86 Aeriene Borcea va survola zona Orizont! Intervalul orar preconizat este 11.22-11.27. Prim?ria municipiului C?l?ra?i a achizi?ionat, pentru ziua de 1 Decembrie, […]

Print Friendly, PDF & Email

La sfâr?itul s?pt?mânii trecute, la Sibiu a avut loc o manifestare de interes na?ional la care au participat reprezentan?ii Direc?iilor pentru Cultur? din România ! Simpozion organizat sub egida Ministerului Culturii ?i Identit??ii Na?ionale ?i sub binecuvântarea IPS Mitropolit al Ardealului, prof. dr. Lauren?iu Streza. Manifestarea a fost moderat? de […]

Print Friendly, PDF & Email

Centrul  Jude?ean de Cultur? ?i Crea?ie C?l?ra?i ?i Teatrul ”METROPOLIS” v? invit? la spectacolul de teatru cu piesa  ”PERETELE”  de Lia Bugnar, muzica original? – Vlaicu Golcea, decorul – M?d?lina Marinescu, mi?carea scenic? – Andreea Belu, regia LIA BUGNAR. Distribu?ia: Adriana Trandafir, Maria Buz?, Gabriela Popsecu, Raluca Ghervan, Leti?ia Vl?descu, […]

Print Friendly, PDF & Email

Primarul Municipiului C?l?ra?i, Daniel ?tefan Dr?gulin, a convocat o ?edin?? extraordinar? a Consiliului Local C?l?ra?i, joi, 22 noiembrie, de la ora 16.30, în care este propus? conferirea titlului de cet??ean de onoare domni?oarei Simona Halep, num?rul 1 mondial al tenisului feminin, câ?tig?toarea titlului de Grand Slam de la Roland Garros […]

Print Friendly, PDF & Email

Prin prezentul anun? v? inform?m c? în perioada 26.11.2018, ora 8,00 – 11.12.2018, ora 16,30 posesorii de autovehicule cu capacitatea maxim? autorizat? de pân? la 3,5 tone sunt invita?i la Compartimentul Transport Public Local din cadrul Prim?riei Municipiului C?l?ra?i pentru a depune cerere pentru repartizarea/licitarea unui loc de parcare de […]

Print Friendly, PDF & Email

În perioada 10 – 11 noiembrie 2018, ca urmare a execut?rii misiunilor specifice, jandarmii c?l?r??eni au identificat 9 persoane de sex masculin ce aveau asupra lor substan?e ?i produse vegetale cu efect psihoactiv. Conform declara?iilor acestora, produsele erau pentru consum propriu. Jandarmii c?l?r??eni au întocmit actele necesare începerii urm?ririi penale […]

Print Friendly, PDF & Email

La ini?iativa Prim?riei Radovanu, a ?colii Gimnaziale „Dimitrie I. Ghica” ?i a Bibliotecii comunale Radovanu, a avut loc, în Anul Centenarului Marii Uniri a tuturor românilor, o manifestare de suflet ?i spiritualitate româneasc? în incinta C?minului Cultural. Invita?ii din Radovanu ?i din alte localit??i, profesori, elevi, preo?i, consilieri locali, cet??eni […]

Print Friendly, PDF & Email

Municipiul C?l?ra?i se afl? pe harta participan?ilor la Ziua Interna?ional? a Recicl?rii De?eurilor Electrice, eveniment organizat pentru prima dat? pe 13 octombrie 2018 pentru a promova colectarea selectiv? a de?eurilor de echipamente electrice ?i electronice din întreaga lume. Prim?ria Municipiului C?l?ra?i ?i Serviciul Local de Colectare C?l?ra?i al Asocia?iei Române […]

Print Friendly, PDF & Email

În s?pt?mâna dedicat? educa?iei, Centrul Jude?ean de Cultur? ?i Crea?ie C?l?ra?i va derula proiectul „7 ZILE – 7 ARTE”, având motto-ul „Shakespeare a creat lumea în ?apte zile”. Astazi, mar?i, 2 octombrie – „Art? muzical?”  – „PARADIS ÎN CULORI” – în foaierul Centrului Jude?ean de Cultur? ?i Crea?ie C?l?ra?i va avea loc expozi?ia „PARADIS” a artistului […]

Print Friendly, PDF & Email

De luni, 1 octombrie 2018, Palatul Copiilor C?l?ra?i ?i-a deschis por?ile. Festivitatea de deschidere a avut loc sâmb?t?, 29 octombrie, la sediul institu?iei, în prezen?a inspectorului general ?colar, Elena Mih?ilescu, a profesorilor coordonatori, p?rin?ilor ?i elevilor.  Directoarea Lavinia Vasile s-a adresat celor prezen?i: ,,Rezultatele noastre sunt vizibile în jude? ?i […]

62Shares