Crucea Rosie Calarasi va invita la sesiunea de informare, organizata in cadrul proiectului “FEMEIA : O  PRIORITATE !”, organizata in data de 18.03.2016, incepand cu ora 10.30, in sala de sedinte a Primariei Calarasi. Parteneri în  proiect sunt Primaria Calarasi si Institutia Prefectului Calarasi.  Evenimentul are ca tema informarea femeilor asupra problematicii fibromului […]

La data de 08 martie 2016, poli?i?tii rutieri au desf??urat o ac?iune, pe raza municipiului C?l?ra?i, pentru verificarea legalit??ii activita?ilor de taximetrie. Au fost controlate 97 de autovehicule, fiind constatate ?i sanc?ionate 31 de nereguli. Valoarea amenzilor aplicate a fost de 9270 lei. Poli?i?tii au retras un certificat de înmatriculare. […]

La data de 08 martie 2016, poli?i?tii din C?l?ra?i au pus în executare un mandat european de arestare, emis de autorit??ile judiciare din Spania, pe numele unui tân?r din municipiul Olteni?a, cercetat pentru comiterea infrac?iunii de viol. Poli?i?ti din cadrul Serviciului Investiga?ii Criminale C?l?ra?i, Poli?iei Municipiului Olteni?a ?i Serviciului pentru […]

Ridicat? printre betoane, într-un cartier mai nou al C?l?ra?iului, Biserica ,,Na?terea Sfântului Ioan Botez?torul” s?l??luie?te în mijlocul oamenilor, ca  adev?rat? oaz? de credin?? ?i de educa?ie.  Acest sfânt l?ca?, situat? în partea de vest a municipiului C?l?ra?i, la mic? distan?? de ?coala General? nr.11, „Tudor Vladimirescu”, a devenit un important […]

Un echipaj de stingere din cadrul Sec?iei de pompieri Lehliu Gar? a ac?ionat rapid pentru lichidarea incendiului timp de aproximativ 20 minute  Conduc?torul vehiculului s-a auto-evacuat, fiind în afara oric?rui pericol   În data de 05.03.2016, ora 13.54, pompierii militari din cadrul Sec?iei Lehliu au fost solicita?i s? ac?ioneze pe A […]

 Poli?i?tii din Olteni?a, sesiza?i despre furt de combustibil dintr-un autovehicul parcat, au prins cu operativitate persoana b?nuit? ?i au constatat c? aceasta conducea o ma?in?, f?r? s? posede permis. În noaptea de 03/04 martie 2016, oamenii legii au fost sesiza?i despre faptul c? într-o parcarea din municipiul Olteni?a se afl? […]

Un cet??ean din localitatea Peri?oru a descoperit un proiectil exploziv de calibrul 152 de milimetri (muni?ie r?mas? neexplodat?), în timp ce efectua s?p?turi în propria gospod?rie  Un echipaj de speciali?ti pirotehni?ti din cadrul I.S.U. „Barbu ?tirbei” al jude?ului C?l?ra?i a intervenit prompt ?i a înl?turat pericolul În data de 03.03.2015, […]

Sec?ia Pediatrie a Spitalului Jude?ean C?l?ra?i a devenit neînc?p?toare, dup? ce s-a declan?at situa?ia copiilor bolnavi, din Arge?, care nici acum nu are un r?spuns clar, din partea autorit??ilor. Sindromul hemolitic-uremic, ap?rut la mul?i copii, din jude?ul amintit, care  f?cut ?i victime, îi face pe p?rin?i s? intre în alert?, […]

Agen?ia Jude?ean? pentru Ocuparea For?ei de Munc? din C?l?ra?i va organiza, pe parcursul anului 2016, un num?r de 61 de programe de formare profesional?, la care vor participa 1006 persoane aflate în c?utarea unui loc de munc?. Cursurile se vor derula atât prin Centrul Regional de Formare Profesional? a Adul?ilor […]

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i, prin Direc?ia Economic?, aduce la cuno?tin?a contribuabililor faptul c? impozitele ?i taxele locale datorate de persoanele fizice nu s-au majorat în urma unei decizii a Consiliului Local C?l?ra?i, modific?rile ap?rute fiind cauzate de Noul Cod Fiscal, intrat în vigoare la 1 ianuarie 2016. Principalele modific?ri aduse de […]

Suntem în plin? perioad? de campanie preelectoral?, când partidele tureaz?, deja, motoarele la maxim, pentru a-?i promova candida?ii. Cu excep?ia candidatului în func?ie, Daniel ?tefan Dr?gulin, niciun partid nu a f?cut un anun? din timp, privind candidatul pe care ?i-l dore?te la Prim?ria C?l?ra?i, unii anun?ându-?i candidatura singuri, al?ii fiind […]

Joi sear?, a avut loc Delega?ia Permanent?  a PNL C?l?ra?i. În cadrul acesteia, s-a votat reprezentantul PNL C?l?ra?i, la pre?edin?ia Consiliului Jude?ean. Unul dintre cei doi candida?i, respectiv, copre?edintele Vasile Iliu?? a ales s? renun?e la candidatur?, ?tiind c? nu va avea ?anse s? fie votat, decât de o treime […]

În conformitate cu prevederile Legii nr. 258/2014, a Ordinului ANSVSA nr. 1/2014, art. 15, alin. 5 ?i a HCL nr. 15/29.01.2015, art. 19.1, Prim?ria Municipiului C?l?ra?i, prin Serviciul Public pentru Gestionarea Câinilor f?r? St?pân, va demara, începând cu data de 18 februarie 2016, concomitent campaniei DSVSA C?l?ra?i de vaccinare antirabic? […]

54Shares