23, sept., 2019

Year: 2016

În aceast? sear?, începând cu ora 22.00, pe platoul din fa?a Prefecturii C?l?ra?i va avea loc Revelionul, în aer liber, organizat de Consiliul Jude?ean, în parteneriat cu Centrul Cultural Jude?ean C?l?ra?i, realizator Compania Mix Music. Pe scen? vor urca urm?torii arti?ti: Anda Adam, Deep Central, Andra A., DJ Jungle. La […]

Jandarmeria Român? a dispus intensificarea m?surilor ?i suplimentarea efectivelor, pentru asigurarea unui climat de ordine, siguran?? ?i lini?te public?, la nivel national, precum ?i pentru solu?ionarea operativ? a sesiz?rilor cet??enilor în mini-vacan?a dintre ani.             În perioada 31 decembrie a.c. – 02 ianuarie 2017, peste 6000 de jandarmi vor ac?iona […]

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i anun?? faptul vineri, 30 decembrie 2016, programul casieriilor va fi cuprins între orele 08.30-10.30, urmând a fi încasate doar amenzi. Dup? Anul Nou, programul casieriilor, începând cu data de 3 ianuarie 2017, revine la normal, cu men?iunea c? în data de 3 ianuarie vor fi încasate doar […]

Compania Mix Music a transmis presei urm?torul raport de activitate, privind evenimentele organizate în perioada de Cr?ciun.  ACTIVITATE / SERVICII: – REALIZARE EVENIMENT CULTURAL “Mos Craciun la tine acasa – Sarbatori de iarna ca-n povesti”, in perioada 24-25 decembrie 2016. In vederea realizarii evenimentului “Mos Craciun la tine acasa – […]

Autoritatea Electoral? Permanent? (AEP) reaminte?te competitorilor electorali c? au obliga?ia de a transmite la AEP,  în termen de 30 de zile de la data încheierii campaniei electorale aferente alegerilor parlamentare din anul 2016, respectiv 10.01.2017, o declara?ie cuprinzând informa?ii privind descrierea materialelor de propagand? electoral? online, produc?ia, perioada ?i spa?iul […]

Dup? înc? un an de activitate, cerceta?ii de la C?l?ra?i, coordona?i de comisar general cerceta? în Asocia?ia Cerceta?ilor Cre?tini Români, Mihail Zanfir, au încheiat anul cu obi?nuitul program de s?rb?toare, preg?tit pentru Cr?ciun. Scenetele ?i cântecele de sezon au fost realizate cu mult? aten?ie ?i d?ruire, pentru a-i bucura pe […]

  Anul acesta, Fundatia C.I.D. din Marea Britanie a dorit s? aduc? în strop de bucurie in sufletele copiilor cu nevoi speciale din C?l?ra?i oferindu-le darurile colectate prin cunoscuta campanie Shoe Box. Funda?ia CID  a trimis pachete cu cadouri tuturor copiilor grupelor de gr?dini?? speciale, fra?ilor ?i surorile copiilor cu […]

?i în acest an, Prim?ria Municipiului C?l?ra?i a?teapt? propuneri din partea locuitorilor re?edin?ei de jude? cu privire la lucr?ri ce ar trebui incluse în bugetul de venituri ?i cheltuieli al anului 2017. În aceast? perioad?, executivul Prim?riei C?l?ra?i, al?turi de speciali?ti din cadrul institu?iei, lucreaz? la proiectul bugetului de venituri […]

Programul de functionare al cinematografului 3D/2D este urm?torul: 24,25,31 decembrie.2016, 01,02,ianuarie 2017. In data de 26 decembrie casieria se deschide la ora 17.00.   PROGRAM CINEMA Perioada 06ianuarie– 02 februarie 2017   Parcul central, Bulevardul 1 Mai , nr. 5A Pre?ul biletelor (acela?i pt. filme 3D ?i 2D): 8 lei […]

În perioada 24 – 25 decembrie a.c., peste 30 de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Jude?ean C?l?ra?i vor asigura m?surile de ordine public? la manifest?rile cultural-artistice dedicate S?rb?torilor de iarn?, ce vor avea loc pe platoul din fa?a Centrului Cultural Jude?ean C?l?ra?i. Efectivele de jandarmi vor ac?iona pentru prevenirea […]

În apropierea Cr?ciunului poli?i?tii din cadrul Serviciului de Ordine Public? C?l?ra?i au mers înc?rca?i cu daruri la o familie din Cuza Vod?. Poli?i?tii au d?ruit alimente, dulciuri, rechizite, un brad, instala?ie ?i globule?e unei familii cu 5 copii din comuna Cuza Vod?. Prin gestul lor poli?i?tii au dorit s? aduc? […]

Ultima ?edin?? a Consiliului Jude?ean C?l?ra?i, din acest an, a venit cu aprobarea proiectului de hot?râre privind eliberarea din func?ie a managerului Centrului Cultural Jude?ean, Alina Jipa. Principalele lucruri imputate managerului au fost: prejudicierea imaginii institu?iei ?i faptul c? nu a pus la dispozi?ia echipei de control, desemnat? de pre?edintele […]

Complexul de Servicii Sociale pentru Copiii cu Handicap Sever(CSSCHS) C?l?ra?i a îmbr?cat, în aceste zile, straie de s?rb?toare.  Tradi?ionalul brad a fost îmbodobit, iar copiii, al?turi de personalul din institu?ie au a?teptat, cu mult? emo?ie pe Mo? Cr?ciun.  Pentru c? au fost cumin?i ?i buni, Mo? Cr?ciun a venit cu […]

Programul copiilor cu Mos Craciun  este unul special. Ei urmeaza sa se bucure de prezenta lui Mos Craciun, atat pe 24, cat si pe 25 decembrie, si vor vizita, impreuna cu Mos Craciun, cu Spiridusii si cu Craciunitele, casuta spiridusilor, casuta lui Rudolf si casuta lui Mos Craciun. In toate […]

Programul Interreg V-A România-Bulgaria este un program finan?at de Uniunea European? din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), care a fost lansat  în 26 martie 2015, la Belogradchick, Vidin, Bulgaria ?i care are ca obiectiv principal dezvoltarea  zonei de grani?? dintre cele doua ??ri prin finan?area unor proiecte comune, cu […]

Centrul  Cultural Jude?ean C?l?ra?i, în parteneriat cu Prim?ria Municipiului C?l?ra?i, v? invit?  miercuri, 21.12.2016, de la ora 16:30, la o sear? unic? de colinde, ce va întregi atmosfera magic? a s?rb?torilor de iarn?. Colind?torii vor defila din zona Pia?a Big (Orizont) spre Km 0 al ora?ului, cu oprire pe platoul […]

1Shares