Municipiul C?l?ra?i anun?? publicul interesat asupra depunerii solicit?rii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CANALIZARE PLUVIAL? STR. VI?INILOR propus a fi amplasat în Municipiul C?l?ra?i, str. Vi?inilor. Informa?iile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Calarasi Soseaua Chiciu, nr.2, jud. Calarasi si la sediul titularului str. […]

Municipiul C?l?ra?i anun?? publicul interesat asupra depunerii solicit?rii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul REPARA?II RE?EA AP? POTABIL? STR. MU?E?ELULUI propus a fi amplasat în Municipiul C?l?ra?i, str. Mu?e?elului. Informa?iile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Calarasi Soseaua Chiciu, nr.2, jud. Calarasi si la sediul […]

Municipiul C?l?ra?i anun?? publicul interesat asupra depunerii solicit?rii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul REPARA?II CANALIZARE MENAJER? STR. MIHAI VITEAZUL ÎNTRE STR. PREL. BUCURE?TI ?I STR. PESC?RU? propus a fi amplasat în Municipiul C?l?ra?i, str. Mihai Viteazul. Informa?iile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Calarasi […]

Municipiul C?l?ra?i anun?? publicul interesat asupra depunerii solicit?rii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CANALIZARE PLUVIAL? STR. DACIA propus a fi amplasat în Municipiul C?l?ra?i, str. Dacia. Informa?iile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Calarasi Soseaua Chiciu, nr.2, jud. Calarasi si la sediul titularului str. […]

Municipiul C?l?ra?i anun?? publicul interesat asupra depunerii solicit?rii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul REPARA?II CANALIZARE MENAJER? STR. CRÂNGULUI ÎNTRE STR. PREL. BUCURE?TI ?I STR. PESC?RU? propus a fi amplasat în Municipiul C?l?ra?i, str. Crângului. Informa?iile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Calarasi Soseaua Chiciu, […]

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i organizeaz? concurs de recrutare în vederea ocup?rii func?iilor  publice de execu?ie  vacante de  referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior – Biroul Urbanism ?i Amenaj?ri Teritoriale, consilier, clasa I, grad profesional  principal – Compartimentul Autoriz?ri ?i Control, consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Dezvoltare […]

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i organizeaza concurs pentru recrutare in vederea ocuparii func?iei publice de execu?ie vacante  de referent,clasa III, grad superior consilier, clasa I , grad  asistent  ?i consilier, clasa I, grad principal – Serviciul Public Comunitar Local pentru Eviden?a Persoanelor  din cadrul Prim?riei Municipiului C?l?ra?i Condi?ii cumulative  pentru a participa […]

Pompierii militari din cadrul Sec?iei Dragalina au ac?ionat pentru stingerea incendiului cu dou? autospeciale de capacitate m?rit? timp de aproximativ cinci ore În data de 29.12.2015, ora 10.31, dou? echipaje specializate de stingere din cadrul Sec?iei de pompieri Dragalina au fost solicitate s? ac?ioneze pe raza localit??ii Socoalele, comuna Drago? […]

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i organizeaza concurs de recrutare în vederea ocup?rii func?iilor  publice de execu?ie  vacante de consilier, clasa I,grad profesional superior, consilier, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Investi?ii ?i Infrastructur? ?i Transport Public Local , consilier, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul Achizi?ii ?i consilier,  clasaI, grad profesional […]

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i organizeaza concurs pentru recrutare in vederea ocuparii func?iilor publice de execu?ie vacante de referent, clasa III, grad superior – Compartimentul Financiar Contabil, consilier,  consilier superior – Compartimentul Impunere Persoane Fizice ?i Persoane Juridice si Amenzi , 2 posturi de  consilier, clasa I,grad principal Compartimentul Executare Persoane Fizice […]

În prag de Cr?ciun, prescolarii gradinitei cu program prelungit „Voinicel”, din Calarasi, au plecat sa vesteasca nasterea Domnului Nostru, Iisus Hristos. Colindate au fost bisericile: „Sfantul Nicolae”, din Mircea Voda, si „Sfintii Apostoli Petru si Pavel”, unde micutii, coordonati de prof. Niculina Musat, au incantat enoriasii prezenti, cu minunate colinde […]

Evolu?ia principalelor fenomene demografice în luna octombrie 2015, comparativ cu luna precedent? a fost caracterizat? de o cre?tere a num?rului deceselor generale, a num?rului c?s?toriilor, al divor?urilor ?i al deceselor sub 1 an ?i de o sc?dere a num?rului n?scu?ilor-vii. Comparativ cu luna octombrie 2014 a crescut num?rul n?scu?ilor-vii, al […]

Societatea ECOAQUA S.A. C?l?ra?i, în calitate de beneficiar al contractului prin care au fost reluate lucr?rile la obiectivul de investitii «Extinderea ?i reabilitarea re?elelor de distribu?ie ?i a sistemului de canalizare inclusiv sta?ii de pompare ap? uzat? din aglomerarea C?l?ra?i», informeaz? locuitorii municipiului C?l?ra?i asupra faptului c? întreruperea furniz?rii apei […]

Tombola de Cr?ciun, organizat? la Radio ZU/STIL FM, ?i-a f?cut ast?zi, 21 decembrie, cunoscu?i câ?tig?torii. Amfitrionii, Anna-Maria Gonciu ?i Florin Driga, ajuta?i de “Cr?ciuni?a” Dianna, au extras cele 36 de nume norocoase, care au cump?rat bilete la Tombola de Cr?ciun, organizat? de Camera de Comer? Industrie ?i Agricultur? C?l?ra?i, în […]

141Shares