Cu dou? zile înainte de Cr?ciun, Guvernul s-a dovedit a fi un „Mos darnic” pentru 264 de unit??i administrativ-teritoriale, c?rora le-a alocat 316.434.000 lei (aprox. 71 milioane de euro), pentru asigurarea unor cheltuieli curente ?i de capital. Pentru a se asigura c? banii nu se pierd, exist? posibilitatea pentru cei […]

 La acest moment, potrivit situa?iei centralizate la nivelul jude?ului C?l?ra?i, conform datelor analizate în cadrul Comitetului Jude?ean pentru Situa?ii de Urgen??, se înregistreaz? urm?toarele situa?ii: Din punct de vedere al c?ilor de comunica?ie, Autostrada Soarelui – A 2, a fost  închis? începând cu ora 8.30, din cauza vizibilit??ii foarte reduse, […]

Autorit??ile c?l?r??ene coordoneaz? în acest moment ac?iunea de desz?pezire  la nivelul municipiului re?edin?? de jude?, codul galben de ninsori, viscol, precipita?ii mixte ?i polei, fiind instaurat pentru jude?ul ?i, implicit, municipiul C?l?ra?i pentru intervalul 28 decembrie, ora 20:00-29 decembrie, ora 23:00. Se ac?ioneaz?, începând de diminea??, cu opt unimog-uri cu […]

Se spune c? a fost odat? un dialog între un trec?tor ai c?rui pa?i l-au purtat pe malul m?rii ?i un copil care aduna cu grij?, una câte una, ?i punea înapoi în ap? stelu?ele de mare pe care valurile agitate le aruncau în b?taia soarelui, pe ??rmul nisipos. ”Tinere, […]

Vineri, 19 decembrie, pe scena s?lii de spectacole ,,Barbu ?tirbei” din cadrul Centrului Cultural Jude?ean C?l?ra?i, a avut loc un spectacol inedit, realizat de copii ?i tineri deosebi?i, membrii Asocia?iei de Sprijin pentru Copii cu Handicap Fizic România(ASCHFR) –Filiala C?l?ra?i. Prin dans, cântec poezie ?i ritmuri de colinde ace?ti tineri […]

Finalul acestei s?pt?mâni a fost unul cu multe surprize pentru to?i beneficiarii Direc?iei Generale de Asisten?? Social? pentru Protec?ia Copilului(DGASPC) din C?l?ra?i. Mo? Cr?ciun a venit cu daruri pentru to?i copiii afla?i în centrele de plasament ?i în grija asisten?ilor maternali precum ?i pentru toate persoanele institu?ionalizate. În fiecare centru […]

Într-o postare pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/raluca.surdu.1, deputata Raluca Surdu o felicit? pe colega sa Alina Gorghiu proasp?t aleas? în func?ia de pre?edinte al Partidului Na?ional Liberal: ”Salut alegerea colegei mele Alina Gorghiu ca pre?edinte al PNL, fapt pentru care o felicit, încurajez ?i sus?in pe mai departe! Cu aceast? […]

În cadrul ?edin?ei de conducere a Inspectoratului de Poli?ie Jude?ean C?l?ra?i, din data de 16 decembrie 2014, doi tineri, care au contribuit la prinderea unei persoane b?nuite de furt, au fost felicita?i de poli?i?ti. ?eful Inspectoratulu,i comisarul ?ef de poli?ie, Marian Iorga a oferit lui Dumitrescu Marius-Gabruiel ?i lui Cuzeli […]

0Shares