Vineri, 20 decembrie, membrii Asocia?iei Copiilor cu Handicap Fizic –România (ASCHF-R)-Filiala C?l?ra?i l-au primit pe Mo? Cr?ciun care le-a adus, odat? cu obi?nuitele daruri, ?i o mare supriz?. În prezen?a edilului Daniel Dr?gulin ?i a executivului prim?riei C?l?ra?i a fost deschis noul Centru de zi pentru persoane cu handicap ce […]

Gara C?l?ra?i, locul unde întorc toate trenurile, este pustie, mai tot timpul zilei. Doar  în primele ore ale dimine?ii, peronul g?rii  este  animat de agita?ia c?l?torilor, în mare parte naveti?ti, care  se urc? în trenul spre Ciulini?a ?i, unde, trei sferturi dintre ace?tia merg cu “na?ul”, în schimbul sumei de […]

Serviciul de Ambulan?a Jude?ean C?l?ra?i a transmis un comunicat privind interven?iile la care a fost solicitat, luna trecut?. Astfel, în luna noiembrie, Serviciul de Ambulan?a Jude?ean C?l?ra?i a fost solicitat, prin intermediul num?rului unic de urgen?? 112, s? intervin? la un num?r de 2798 cazuri din care 951 urgente majore, […]

Duminic?, 15 decembrie, la sala de spectacole Barbu-?tirbei, a avut loc Conferin?a Jude?ean?  de alegeri a PDL C?l?ra?i. Cei 580 de delega?i, veni?i din tot jude?ul, ?i-au ales pre?edintele  Organiza?iei Jude?ene PDL ?i noua componen?? a Biroului Permanent Jude?ean (BPJ). Printre invita?i, s-au num?rat liderii locali ai partidelor politice, dar […]

Ast?zi a avut loc lansarea oficial? a proiectului “C?l?ra?i – ECOmunitatea ta”, proiect pilot de colectare selectiv? a de?eurilor din municipiului C?l?ra?i, implementat în perioada noiembrie 2013 – noiembrie 2014 de asocia?ia ViitorPlus. Proiectul î?i propune atât cre?terea gradului de con?tientizare a cet??enilor cu privire la necesitatea recicl?rii de?eurilor, cât […]

În dimineata zilei de duminic?, 15 decembrie, a avut loc un incendiu la Pensiunea ,,Ada” ce apar?ine societ??ii Aldis din C?l?ra?i. Potrivit reprezentan?ilor ISU C?l?ra?i, a luat foc acoperi?ul unei cl?diri anexe unde se aflau dormitoarele proprietarilor pensiunii. Pompierii au intervenit cu 4 autospeciale pentru stingerea focului ?i nu au […]

0Shares