You Are Here: Home » Actualitate » Ziua Imnului Național

Ziua Imnului Național

Print Friendly, PDF & Email

Ziua Imnului National jpegAstăzi, în toată țara, a fost marcată Ziua Imnului Național, prin manifestări publice dedicate acestui eveniment.

Prefectul județului Călărași, George Iacob, a transmis următorul mesaj călărășenilor:

 Dragi călărășeni,

Sărbătorirea Imnului Naţional al României este un moment special, în care vibrează la unison inimile tuturor românilor patrioţi. Sunt clipe de confruntare cu istoria și un bun prilej pentru a ne aminti ce am fost şi ce vrem să fim.

Ziua Imnului NationalÎn Decembrie 1989, la o mare răscruce a istoriei noastre, marşul revoluţionarilor de la 1848, scris de poetul Andrei Mureşanu, pe o melodie culeasă de Anton Pann, a devenit imnul nostru naţional. Sinteză a zbuciumatei noastre istorii, poezia ”Un răsunet” a rămas în conştiinţa populară cu titlul ”Deşteaptă-te, române!”. Imnul a devenit cântecul de inimă al neamului nostru, cântecul care ne defineşte identitar. El ne amintește că istoria României s-a făurit nu doar cu ascuţişul sabiei ci şi cu ascuţişul minţii şi al condeiului. Acest apel, lansat în urmă cu 167 de ani, i-a însuflețit pe români în momentele Războiului de Independență, ale Marii Uniri, ale Revoluției din Decembrie 1989, devenind firesc un simbol al unității și coeziunii naționale.

George IacobStimați concetățeni,

În calitate de reprezentant al Guvernului în județul Călărași, vă adresez chemarea ca în jurul simbolurilor naţionale prevăzute de Constituţie – Drapelul tricolor, Ziua Națională de 1 Decembrie, Stema ţării și Imnul naţional ”Deşteaptă-te, române!” – să acţionăm uniţi, dincolo de legitima diversitate de opinii, pentru dezvoltarea şi consolidarea democraţiei, pentru respectarea drepturilor omului, ale tuturor cetăţenilor, fără privilegii şi fără discriminări.

Mobilizatorul îndemn „acum ori niciodată” nu ne permite să uităm datoria patriotică de a face tot ceea ce ne stă în puteri pentru ca România să se afirme  continuu ca națiune demnă și suverană în cadrul familiei națiunilor lumii!

G e o r g e   I A C O B,

P R E F E C T U L   J U D E Ț U L U I   C Ă L Ă R A Ș I

Număr de accesări 191

About The Author

Number of Entries : 1739

© Copyright 2011-2017, Actualitatea de Călăraşi, All Rights Reserved

Tracked by Hobo
Scroll to top