You Are Here: Home » Actualitate » Primăria Călăraşi scoate la concurs posturi vacante de execuţie

Primăria Călăraşi scoate la concurs posturi vacante de execuţie

Print Friendly, PDF & Email

Primăria Municipiului Călăraşi organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiilor  publice de execuție  vacant de  consilier, clasa I, grad profesional  asistent – la Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Călărași

Condiții  cumulative  pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor  publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent  – Compartimentul Dezvoltare Urbană și Protejarea Monumentelor și consilier, clasa I, grad profesional asistent  la Biroul Urbanism și Amenajarea Teritoriului – Direcția Urbanism  din cadrul Primăriei Municipiului Călărași

  • sa îndeplinească condițiile art. 54 din legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată 2;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare  de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice :minimum 1 ani;

Concursul se organizează la sediul Primărie Municipiului Călaraşi din  strada București nr.140 A , în data de 07.08.2017, ora 11,00 – proba scrisa și 09.08.2017, ora 14,00 interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în  termen de 20 zile de la     data  publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial al României , partea a III-a, la  Biroul Resurse Umane Salarizare  din cadrul Primăriei Municipiului Călaraşi .

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină  obligatoriu  documentele prevăzute  la art. 49 alin. (1) din H.G. nr.611/2008.

Primăria Municipiului Călăraşi organizeaza concurs pentru recrutare în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție vacante de consilier asistent și consilier superior 3 posturi – Serviciul Gospodărire Comunală și Protecția Mediului – Direcția Economică  din cadrul Primăriei Municipiului Călărași

Condiții cumulative  pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor  publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Gospodărire Comunală și Protecția Mediului la Direcția Economica  din cadrul Primăriei Municipiului Călărași

  • sa îndeplinească  condițiile art. 54 din legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată 2
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice :minimum 9 ani;

 

Condiții cumulative  pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției  publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent  – Serviciul Gospodărire Comunală și Protecția Mediului la Direcția Economica  din cadrul Primăriei Municipiului Călăraș

  • sa îndeplinească  condițiile art. 54 din legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată 2
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice :minimum 1 an;

 

Concursul se organizeaza la sediul Primărie Municipiului Călaraşi din  strada

București nr.140 A , în data de 07.08.2017, ora 11,00 – proba scrisa și 09.08.2017, ora 12,00 interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în  termen de 20 zile de la     data  publicării prezentului anunţ in Monitorul Oficial al României , partea a III-a, la  Biroul Resurse Umane Salarizare  din cadrul Primăriei Municipiului Călaraşi

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină  obligatoriu  documentele prevăzute  la art. 49 alin. (1) din H.G. nr.611/2008.

Condiţiile de participare şi bibliografia stabilită se afişeaza la sediul Primăriei Municipiului Călăraşi.

Relaţii suplimentare  se pot obţine la Biroul Resurse Umane Salarizare, telefon 0242311005 interior 111.

Număr de accesări 988

About The Author

Number of Entries : 1181

© Copyright 2011-2017, Actualitatea de Călăraşi, All Rights Reserved

Tracked by Hobo
Scroll to top