You Are Here: Home » Actualitate » Numărul absențelor, din școlile călărășene, a atins o cifră record: 1.000.000

Numărul absențelor, din școlile călărășene, a atins o cifră record: 1.000.000

Print Friendly, PDF & Email

absenteism-scolar-copieAbsenteismul şcolar este un fenomen  negativ, al sistemului de învăţământ călărăşean, ce nu a putut fi  redus, în ultimii ani. Statisticile Inspectoratului Şcolar Judeţean arată că, în ultimii trei ani de învăţământ, numărul absenţelor a atins cifra record: un milion.

Aşa cum se arată în Raportul privind Starea Învăţământului Preuniversitardin Judeţul Călăraşi în anul şcolar 2015-2016, numărul total de absențe, înregistrate în cataloage, este de 1.129 831, din care: absențe motivate 389.504, absențe nemotivate 706.659, numărul de absențe nemotivate, pe elev, fiind 20. Aceste date demonstrează faptul că absenteismul periclitează bunul mers al activităţii, deoarece favorizează acte de indisciplină şi abandon şcolar.

Cele mai multe absenţe nemotivate s-au înregistrat la nivelul clasei a X-a de liceu, numărul acestora fiind de 88.8591, ceea ce înseamnă o rată a absenteismului de 43%. Acelaşi trist record este înregistrat şi la nivelul anului II de școală profesională, unde procentul absenteismului şcolar a ajuns la 48,8%.  Însă, în ciuda numărului mare de absenţe înregistrat în școlile călărăşene, abandonul şcolar nu este la un nivel ridicat.

În ciclul  gimnazial şi liceal, cea mai mare rată a abandonului şcolar este înregistrată la clasele V-VIII (1,16%) şi  la clasa a XI-a, învățământ de zi (1,17%). De asemenea, un procent mare al abandonului şcolar este înregistrat la nivelul şcolilor postliceale, de 10,37%. Pentru diminuarea acestui fenomen,  conducerea I.S.J. Călăraşi a  identificat unele măsuri, din care exemplificăm:

 Monitorizarea săptămânală, de către diriginte, a absenţelor elevilor şi prezentarea lunară a situaţiei absenţelor către conducerea şcolii; cooperarea dirigintelui cu părinţii; supravegherea discretă a prezenţei elevului la şcoală, legătura permanentă cu dirigintele (reacţiile negative ale şcolii şi ale familiei întreţin mecanismele de apărare ale elevului, creând un cerc vicios, în care, la limită, abandonul tinde să fie văzut de elev ca unică soluţie pentru „rezolvarea” problemei; dacă fuga de la şcoală este determinată de atitudinea unui profesor, dirigintele poate media rezolvarea situaţiei conflictuale profesor-elev.

Rămâne de văzut dacă toate măsurile impuse pentru reducerea absenteismului şcolar, din  şcolile călărăşene, vor avea și efectul scontat.

Număr de accesări 174

About The Author

Number of Entries : 1174

© Copyright 2011-2017, Actualitatea de Călăraşi, All Rights Reserved

Tracked by Hobo
Scroll to top