$
You Are Here: Home » De interes » Luni, 14 mai, C.J.C. se întrunește în ședință ordinară/Ordinea de zi

Luni, 14 mai, C.J.C. se întrunește în ședință ordinară/Ordinea de zi

Print Friendly, PDF & Email

Se convoacă Consiliul  Judeţean  Călăraşi, în şedinţă extraordinară, la data de 14 Mai 2018, ora 1200, în   sala  de  şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următoarea ordine de zi :

   1.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 35/2018 privind aprobarea utilizării  excedentului bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2017, în exercițiul bugetar 2018;

     2.Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii nr. 67/2018 privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în municipiului Călărași, strada Sloboziei, nr. 27, județul Călărași;

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Călărași, prin Consiliul Județean Călărași, la implementarea proiectului ”Management eficient în situații de urgență în regiunea transfrontalieră Călărași – Veliko Tarnovo” în cadrul Programului INTERREG VA România – Bulgaria;

     4.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Călărași, prin Consiliul Județean Călărași, la implementarea proiectului ”Dezvoltarea produselor turistice comune și reabilitarea moștenirii culturale”, în cadrul Programului INTERREG VA România – Bulgaria;

   5.Proiect de hotărâre privind aprobarea/respingerea solicitărilor formulate prin adresa nr. 575/2018 de Asocierea reprezentată prin Societatea Iridex Group Import Export S.R.L.

              6.Diverse

 

     PREȘEDINTE,   

ec. Vasile ILIUȚĂ

Număr de accesări 171

About The Author

Number of Entries : 855

© Copyright 2011-2017, Actualitatea de Călăraşi, All Rights Reserved

Tracked by Hobo
Scroll to top