$
You Are Here: Home » Actualitate » În atenția solicitanților de locuință construite pentru tineri, prin programul ANL

În atenția solicitanților de locuință construite pentru tineri, prin programul ANL

Print Friendly, PDF & Email

Având în vedere prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe ,  Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, prin care au fost aprobate Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, a  Hotărârii de Consiliul Local  nr.  56 din 26.04.2017 privind aprobarea ”criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, în municipiul Călărași”, vă aducem la cunoștință faptul că termenul până la care aveți obligația de a vă completa/actualiza dosarele de locuință  construite pentru tineri în regim de închiriere prin Programul ANL  se prelungește până la data de 10 IULIE 2017.

Solicitanți care nu vor completa/actualiza dosarele vor fi înscriși în   categoria dosarelor incomplete.

Relații suplimentare puteți obține la Compartimentul de Fond locativ din cadrul Primăriei Municipiului Călărași sau la adresa de internet: http://primariacalarasi.ro/index.php/directiile-primariei/directia-juridica-si-administratie-locala/compartimentul-fond-locativ/anunturi.

PREȘEDINTE,

COMISIA DE ANALIZĂ A CERERILOR

DE LOCUINȚE CONSTRUITE PENTRU TINERI

ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE 

 

Viorel IVANCIU 

Număr de accesări 135

About The Author

Number of Entries : 1740

© Copyright 2011-2017, Actualitatea de Călăraşi, All Rights Reserved

Tracked by Hobo
Scroll to top