$
You Are Here: Home » Actualitate » D.G.A.S.P.C. Călăraşi scoate la concurs 6 posturi vacante

D.G.A.S.P.C. Călăraşi scoate la concurs 6 posturi vacante

Print Friendly, PDF & Email

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi(D.G.A.S.P.C) , cu sediul în Călăraşi, strada Bărăganului, nr.1, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioada nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie, vacante, după cum urmează:

 1. Şef centru-1 post –Centrul pentru Servicii Sociale pentru Copii şi Familie SERA
 2. Kinetoterapeut -1 post-Complexul de Servicii Comunitare pentru Copii cu Handicap Sever Călăraşi
 3. Educator debutant S-2 posturi -Complexul de Servicii Comunitare pentru Copii cu Handicap Sever Călăraşi
 4. Psiholog debutant – 1 post -normă de lucru 1/2- Complexul de Servicii Comunitare pentru Copii cu Handicap Sever Călăraşi
 5. Asistent social debutant-1 post-Centrul de Plasament „ Sf.Ştefan” Perişoru

Condiţii generale:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute  la art.3.din H.G. nr.286/2011 modificată şi completată prin  H.G. nr.1027/2014 pentru modificarea  şi completarea Regulamentulu- cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar,  plătit din fonduri publice.

Condiţiile specifice necesare în vederea participăriii la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

 1. Şef centru:
 • Studii superioare cu diplomă de licenţă mîn asistenţă socială, psihologie sau sociologie
 • Vechimea în specialitatea studiilor , minim trei ani
 • Experienţă în domeniul serviciilor sociale , mi nim 2 ani
 1. Kinetoterapeut
 • Studii superioare cu diplomă de licenţăm în kinetoterapie
 • Vechime în specialitatea studiilor, minim 6 luni.
 1. Educator debutant S:
 • Studii superioare socio-umane absolvite cu diplomă de licenţă
 1. Psiholog specialist:
 • Studii superioare cu diplomă de licenţă în psihologie
 • Atestat de liberă practică, grad:Specialist în psihologie clinică
 1. Asistent social debutant
 • Studii superioare cu diplomă de licenţă în asistenţă socială
 • Vechime în specialitatea studiilor, minim 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

10 mai 2017, ora 10: PROBA SCRISĂ

15 mai , ora 10: PROBA INTERVIU

 

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor depune dosarul de concurs până la data de 2 mai 2017, orele 16.00 la Compartimentul Resurse Umane din cadrul D.G.A.S.P.C. , str. Bărăganului,  nr.1.

Dosarul de concurs va conţine documentele prevăzute la art.6 al Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Bibliografia de concurs va fi afişată la sediul D.G.A.S.P.C. Călăraşi, precum şi pe site-ul instituţiei.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0242.311.060, interior 106-Compartimentul  Resurse Umane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Număr de accesări 3.934

About The Author

Number of Entries : 855

© Copyright 2011-2017, Actualitatea de Călăraşi, All Rights Reserved

Tracked by Hobo
Scroll to top