You Are Here: Home » Actualitate » DGASPC Călăraşi face angajări

DGASPC Călăraşi face angajări

Print Friendly, PDF & Email

foto dgaspc.Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași, cu sediul in Călărași, strada Bărăganului, nr.1, organizează concurs pentru ocuparea  pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție , vacante, după cum urmează:

 1. Șef centru – 1 post – Centrul de Servicii Sociale pentru Copil și Famile SERA;
 2. Medic primar – 1 post – normă de lucru ½ – Centrul de Primire în Regim de Urgența Sfânta Maria Călărași;
 3. Medic specialist psihiatru – 1 post- normă de lucru ½ – Complexul de Servicii Comunitare Oltenița;
 4. Medic specialist pediatru – 1 post – normă de lucru ½ – Complexul de Servicii Comunitare Oltenița;
 5. Kinetoterapeut – 1 post – Complexul pentru Servicii Comunitare pentru Copii cu Handicap Sever Călărași.

Conditii generale:

 • Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art.3 din H.G nr. 286/2011 modificată și completată prin H. G.nr.1027/2014 pentru  modificarea și completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:

 1. Sef centru:
 • Studii superioare cu diplomă de licență în asistență sociala, psihologie sau sociologie;
 • Vechime in specialitatea studiilor minim 3 ani;
 • Experiență în domeniul serviciilor sociale minim 2 ani.
 1. Medic primar:
 • Studii superioare cu diplomă de licență în medicină;
 • Atestat grad primar;
 • Aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Medicilor din România;
 1. Medic specialist:
 • Studii superioare cu diplomă de licentă în medicină specializarea psihiatrie;
 • Atestat grad specialist;
 • Aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Medicilor din România;
 1. Medic specialist:
 • Studii superioare cu diplomă de licență în medicină specializarea pediatrie;
 • Atestat grad specialist;
 • Aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Medicilor din România;
 1. kinetoterapeut:
 • Studii superioare cu diplomă de licență în specialitate;
 • Vechime în specialitatea studiilor minim 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:

7 iulie 2016, ora 10.00: proba scrisă;

12 iulie 2016, ora 10.00; proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs , candidații vor depune dosarul de concurs până la data de 29 iunie 2016, orele 16.00 la Compartimentul Resurse Umane din cadrul D.G.A.S.P.C. Călărași, str. Bărăganului, nr.1.

Dosarul de concurs va  conține documentele prevăzute la  art.6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Bibliografia de concurs va fi afișată la sediul D.G.A.S.P.C. Călărași precum și pe site-ul instituției.

            Relații suplimentare se pot obține la telefon 0242311060, interior 106 – Compartimentul Resurse Umane.

Număr de accesări 2.615

About The Author

Number of Entries : 1176

© Copyright 2011-2017, Actualitatea de Călăraşi, All Rights Reserved

Tracked by Hobo
Scroll to top