You Are Here: Home » Actualitate » D.G.A.S.P.C. Călăraşi scoate la concurs trei posturi contractuale

D.G.A.S.P.C. Călăraşi scoate la concurs trei posturi contractuale

Print Friendly, PDF & Email

locuri_de_munca_52936900Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului(D.G.A.S.P.C.) Călăraşi, cu sediul în Călăraşi str. Bărăganului nr.1, orgaanizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie, vacante, după cum urmează:

1.Asistent medical generalist-1 post –Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică(CRRN) Plătăreşti

2.Kinetoterapeut-1 post CRRN Plătăreşti

3.Infirmieră-1 post CRRN Plătăreşti

 

Condiţii generale

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art.3 din H.G. nr 286/2011 modificată si completatată prin.H.G.nr.1027/2014 pentru modificarea şi  completarea Regulamentului-cadru  privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant, corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale, imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice:

Condiţiile  specifice necesare, în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt :

1 Asistent medical generalist:

Studii medii absolvite cu diploma

Studii postliceale, absolvite cu diploma, specializarea asietnt medical generalist.

2 Kinetoterapeut

Studii superioare de lungă durată absolvitecu diplomăde licenţă, specializarea kinetoterapie-fiziokinetoterapie;

  1. Infirmieră:

Studii medii

Certificat curs infirmier

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

23 septembrie 2015, ora 10 -Proba scrisă

25 septembrie ora 10- proba interviu

 

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor depune dosarul de concurs până la data de 18 septembrie 2015, orele 14,00 la Compartimentul Resurse Umane, din cadrul DGASPC Călăraşi , str. Bărăganului nr.1

 

Dosarul de concurs va conţine documentele prevăzute la art.6 al Regulamentului-cadru, privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi  criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale, imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Bibliografia de concurs va fi afişată la sediul DGASPC Călăraşi, precum şi pe site-ul instituţiei.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0242.311.060,interior 106-Compartimetul Resurse Umane.

 

 

Număr de accesări 692

About The Author

Number of Entries : 1176

© Copyright 2011-2017, Actualitatea de Călăraşi, All Rights Reserved

Tracked by Hobo
Scroll to top