You Are Here: Home » Actualitate » CRFPA Călăraşi scoate la concurs un post de inspector

CRFPA Călăraşi scoate la concurs un post de inspector

Print Friendly, PDF & Email

CRFPACentrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor(CRFPA) Călăraşi organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale, temporar vacante, de:

Inspector IA – pentru activitatea de formare profesională

 CERINŢE :

 • pregătire de specialitate – studii superioare de lungă durată
 • cunoştinţe de operare PC, Word, Excel, Power Point, Internet;
 • vechime în specialitate : – minim 5 ani
 • abilităţi, calităţi, aptitudini necesare: iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la lucru în echipă, efort intelectual, seriozitate.
 • Programul concursului:
 • 11.08.2015 – ora 10.00- proba scrisă;
 • 12.08.2015 –   ora 10.00- interviu.Dosarul de înscriere la concurs va conţine:
 • b) formularul de înscriere (se ridică de la responsabilul resurse umane);
 • d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;h) copie certificat naştere, căsătorie

g) curriculum vitae

 • e) cazierul judiciar;
 • c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • a) copia actului de identitate;

Condiţii oferite:

 • Contract individual de muncă, pe perioadă determinată
 • salariul stabilit conform Legii nr. 284/2010 şi Legii nr. 285/2010;
 • programul de lucru în conformitate cu Regulamentul de Ordine Interioară al C.R.F.P.A. Călăraşi.Informaţii suplimentare, bibliografia şi tematica se pot obţine de la biroul Resurse Umane – C.R.F.P.A. Călăraşi. Alte informaţii, la telefon: 0242-314353. Data limită de depunere a dosarului de înscriere la concurs este 03.08.2015, ora 16.30 la sediul CRFPA Călăraşi.
Număr de accesări 387

About The Author

Number of Entries : 1143

© Copyright 2011-2017, Actualitatea de Călăraşi, All Rights Reserved

Tracked by Hobo
Scroll to top