$
You Are Here: Home » Politică » Consiliul Județean se întrunește în ședință ordinară, joi, 29 iunie

Consiliul Județean se întrunește în ședință ordinară, joi, 29 iunie

Print Friendly, PDF & Email

                Consiliul Judeţean Călăraşi se convoacă în şedinţă ordinară, la data de 29 Iunie 2017, ora 1200, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 65/2017 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2016, în exercițiul bugetar 2017
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Județului Călărași pe anul 2017
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 39/1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Călărași
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii unui imobil, aflat în domeniul public al județului Călărași, din administrarea Centrului Medical de Aparatură Medicală Călărași în administrarea Consiliului Județean Călărași
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 42/2017 privind aprobarea organizarii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism și a Regulamentului de funcționare a acesteia
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 136/2013 privind constituirea Comisiei pentru protecția copilului Călărași
 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Pompei Samarian” Călărași
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Călărași
 9. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Bibliotecii Județene “ Al.Odobescu” Călărași
 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași
 11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea criteriilor, procedurilor și atribuțiilor specifice pentru numirea și eliberarea din funcție a administratorului public al județului Călărași
 12. Diverse

 

 

 

            PREŞEDINTE,                                                                    AVIZEAZĂ,

 1. Vasile ILIUȚĂ                                               SECRETARUL JUDEȚULUI,

                                                                                                       Dumitru TUDONE

 

Număr de accesări 188

About The Author

Number of Entries : 1740

© Copyright 2011-2017, Actualitatea de Călăraşi, All Rights Reserved

Tracked by Hobo
Scroll to top