You Are Here: Home » Actualitate » Consilierii locali vor avea de aprobat, pe 23 martie, lista de repartizare a locuințelor sociale

Consilierii locali vor avea de aprobat, pe 23 martie, lista de repartizare a locuințelor sociale

Print Friendly, PDF & Email

În ședința de joi, 23 martie, va fi supus aprobării consilierilor locali, din Călărași, raportul privind aprobarea listei de repartizare cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească, în anul 2017, o locuinţă socială, rămasă definitivă, în vederea repartizării.

Lista a suferit unele modificări, față de listele de priorităţi şi ierarhizare aprobate în decembrie 2016, acest lucru urmând să fie discutat în ședința de Consiliu Local.

În proiectul de hotărâre, se arată următoarele:

Comisia  Socială de Analiză a Cererilor de Locuinţe Sociale numită prin HCL nr. 132 din 29.06.2016,  întrunită în şedinţă in data de 29.12.2016  a luat în discuţie  finalizarea și întocmirea  Proiectului de Hotărâre  privind „lista de repartizare cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2017 o locuinţă socială, rămasă definitivă în vederea repartizării ” – punctată în baza criteriilor aprobate prin  HCL nr. 56  din  31.03.2016  și prevederile art. 21  din H.G.   nr. 1275 din  7 decembrie 2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996.

La lucrările comisiei s-a ţinut cont ca prioritatea să se acorde, în conformitate cu prevederile legale, acelor persoane sau familii, a căror situaţie economică nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate, sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei, precum şi de prevederilor HCL nr. 56/31.03.2016  privind aprobarea criteriilor  de punctare  (criterii de eligibilitate, prioritate, restrictive și de selecție) pentru soluționarea cererilor de locuințe sociale precum și actele justificative pentru întocmirea dosarelor  necesare in acest scop după cum urmează:

  1. Criteriile privind ordinea de prioritate pentru soluţionarea cererilor de locuinţe sociale conform art. 43 din Legea nr. 114/1996
  2. Criterii de eligibilitate privind accesul la locuințe sociale;
  3. Criterii restrictive – locuințe sociale;
  4. Criteriile de selecție – stabilite prin punctaj, pentru stabilirea ordinii de prioritate;
  5. Acte justificative pentru obținerea unei locuințe sociale.

              În cadrul fiecărui criteriu, la stabilirea ordinii de prioritate s-a avut în vedere departajarea în funcție de condițiile de locuit ale solicitantului. 

Avand in vedere  proces-verbal nr.59532 din 29.12.2016, se constata urmatoarele:

-dosarul domnului Ștefan Marian Răzvan,  nu îndeplinește condițiile de repartizare a unei locuințe sociale.

-repartizarea se va face, în ordinea descrescătoare a punctajului din toate Anexele la HCL nr. 162/2016, iar la repartiția pe camere se va ține cont de prevederile art. 43 din Legea nr. 114/1996- Legea locuinței.

Din  Lista de priorități cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească în anul următor o locuință socială  au fost luați în ordinea descrescătoare a punctajului,  un număr de 29 de solicitanți. Conform adresei nr. 396/07.02.2017 a Serviciului Public Centrale Termice și Administrare Fond Locativ Călărași blocul de locuințe C15, situat în municipiul Călărași, strada Pescăruș, nr. 43 are în componență 29 unități locative după cum urmează:

  • 6 apartamente cu 3 camere;
  • 12 apartamente cu 2 camere
  • 11 garsoniere

Au fost respectate prevederile HCL nr. 55/31.03.2016 privind aprobarea Regulamentului de repartizare a locuințelor sociale din municipiul Călărași precum și prevederile stipulate în cadrul articolului 14 (1 și 2) din Anexa la HCL nr. 55/31.03.2016 astfel ca:

Art. 14. (1) Repartizarea locuinţelor în municipiul Călărași se face în baza listelor de priorităţi  și repartizare, întocmite şi aprobate,  de  Consiliul Local în felul următor:

-1 persoană – 1 cameră;

-2 persoane  – 1 cameră;

-3 persoane – 2 camere

-4 persoane /sau mai multe – 3 camere ”

(2) Solicitanții   înscriși  în lista de priorități, cu respectarea criteriilor de acces la locuință, care  nu pot beneficia  de  repartizarea  unei  locuințe  în  limita  fondului  disponibil  în  anul  respectiv,  pot   primi repartiții  în anii  următori, în  limita  fondului  disponibil  în fiecare an și în noua ordine  de prioritate stabilită.

                                                                                                          LISTA DE  REPARTIZARE
                     CUPRINZAND  SOLICITANȚII ÎINDREPTĂȚIȚI SĂ  PRIMEASCĂ  ÎN ANUL  2017   O LOCUINȚĂ SOCIALĂ
       TINERI CARE AU VARSTA DE PANA LA 35 ANI
Nr. crtNUMELEPRENUMELESUPR  LA PUNCT EGALVENIT net lunar  pe membru de familieComp familiei solicit pana in 35 ani – stare civilaNr. CopiiStare sanatVarsta solicitVechimea cereriiStudii solicitPCTNr. de camere si nr apartament
1RANETEELENA DANIELA3,83 2+10599           6 tineri necas            23           6handic grav fiice         16+4=203252462/19.11.2014       1profes            7543 camere, parter, ap 1
2COSTEADANIELA IOANA6,5       1+10843,25         6tineri casat            42         4handic grav fiica         8+2= 10323681/01.02.2010          3+2=5post-liceal            10503 camere, etaj 1 , ap 5
3MARCULAURA FLORINA4,3     1+10200        10tineri casat            43              6317639/17.02.2015      1super     15473 camere, etaj 2 , ap 10
4DRAGUNOIUANA MARIA7,72        1+10340          8 tineri necas handic             4handic grav          8+2= 102636068/22.09.2010                3+2=5liceu          9472 camere, parter , ap 2
5SIMIONSEBASTIAN RAZVAN3,86         2+10110,5     10tineri casat            41               23352724/14.12.2012            3super     15462 camere, parter , ap 3
6BURLACUMARIAN OVIDIU7,72      1+10116,6            10tineri casat            41               22740672/25.11.2008    3+4 = 7liceu          9432 camere, etaj 1 , ap 6
7NITUDANIELA IONELA8,41     1+9382,8              8tineri casat            42         43421613/22.05.2014        2super     15433 camere, etaj 3 , ap 15
8PARASCHIVFLORIAN VALENTIN4,88       1+10600              6tineri casat            41               23240502/10.10.2005     3+7=10liceu          9422 camere, etaj 1 , ap 7
9RATALILIANA5,21     2+10   499,75         8tineri casat            41               23236280/24.10.2008     3+4=7liceu          9422 camere, etaj 2 , ap 11
10ANDREIIONUT OCTAVIAN6,38     1+10 244         10tineri casat            41               23437002/26.10.2009     3+3=6liceu          9422 camere, etaj 2 , ap 12
11SERBANALINA4,04     1+10 139,1         10tineri casat            42               42915359/22.04.2013     3liceu          9413 camere, etaj 4 , ap 20
12ILIEIONELIA LAURA4,28     1+10 303         8tineri casat            42               4297014/14.02.2011     3+1=4liceu          9403 camere, etaj 5 , ap 25
13SUSLANESCUCORINA GABRIELA10,56      2+9 318,2         8tineri casat            42934991/20.08.2014     2super     15401 cameră, parter , ap 4
14IONFLORIAN DANIEL3,87     2+10290         8tineri casat            41               23429156/14.07.2011     3+1=4liceu          9392 camere, etaj 3 , ap 16
15SPIRIDONEMILIA4,70     1+10203         10tineri necasat            22               43336783/02.09.2014     2post-liceal          10392 camere, etaj 3 , ap 17
16OPRISANADINA FLORENTINA6,32               1+10912          5tineri necasat     22434692/14.09.2010    3+2=5super     15381 camere, etaj 1 , ap 8
17IONESCUFLORIN12,55        1+71163          5tineri necasat handic    4handic accent        52949463/22.10.2015    1super     15381 camere, etaj 1 , ap 9
18COPILUELENA MARINELA2,99               2+10122,2          10tineri necasat        21     23431527/11.07.2016     0liceu          9351 camere, etaj 2 , ap 13
19ZAMFIRRUXANDRA SILVIA6,87               1+101469,4          5tineri necasat       22750927/21.11.2013     2super     15351 camere, etaj 2 , ap 14
20ACHIMSIMONA MARILENA5,94               1+10195,5          10tineri necasat     22210799/14.03.2014     2liceu          9341 camere, etaj 3 , ap 18
ALTE PERSOANE SAU FAMILII ÎNDREPTĂȚITE – PESTE 35 ANI
1ALEXE APOLOZANCARMEN7,54       1+10298,4         8tineri necasat            22         44216717/03.06.2002          3+10=13liceu          9472 camere, etaj 4 , ap 21
2ZAGAN   OGLINDAJENICA5,1               1+10242,2           10tineri necasat            22               4412337/21.01.2009       3+3=6liceu          9422 camere, etaj 4 , ap 22
3 PRODAN (MOSOI)IONELA MAGDALENA5,17      1+10464,7            8tineri necasat            21               23912305/17.03.2005    3+7 = 10liceu          9421 camere, etaj 3 , ap 19
4TUDOSEADRIAN5,8     1+10361,8              8tineri casat            41               23828816/24.08.2007        3+5=8liceu          9422 camere, etaj 5 , ap 26
5GHEORGHE      (RAILEANU)ELENA6,48       1+1044,11              10tineri casat            41               23921470/01.07.2009     3+3=6liceu          9422 camere, etaj 5 , ap 27
6TRANDAFIR (IONITA)MARIA8,25     1+9457,6         8tineri necasat            21               24332644/27.08.2004     3+8=11profes          7401 camere, etaj 4 , ap 23
7PAUN VGEORGIANA4,71     1+10 729,6         6tineri necasat            21               2353289/31.08.2012     3super     15391 camere, etaj 4 , ap 24
8SANDUDANIELA4,83    1+10762         6tineri necasat           21               2498723/12.03.2008     3+4=7post-liceal            10381 camere, etaj 5 , ap 28
9OSTROVEANUNICOLETA9,86            1+9423,04         8tineri necasat     21          2423914/31.01.2008    3+4=7profes          7361 camere, etaj 5 , ap 29
Număr de accesări 325

About The Author

Number of Entries : 1739

© Copyright 2011-2017, Actualitatea de Călăraşi, All Rights Reserved

Tracked by Hobo
Scroll to top