You Are Here: Home » Comunicate de presă (Page 8)

Primăria Călăraşi: Anunţ atribuire contract activităţi sportive şi de tineret

Anunț de participare pentru acordarea de finanțări nerambursabile a activităților nonprofit de interes general de către MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI pe anul 2015 NR.34634/04.08.2015.                                                                                                                                                                                                                                   Anexa nr. ...

Read more

Campanie de informare și educare preventivă a Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență

Primăria Municipiului Călărași, prin Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, va desfășura, în data de 23.04.2015, o campanie de informare și educare preventivă, în cartierul Măgureni. Campania de informare și educare preventivă se referă la utilizarea focului deschis la igienizarea de primăvară în gospodării și vor fi popularizate următoarele: -Măsuri de prevenire a incendiilor la gospodăriile cetățe ...

Read more

Anunţ Primăria Călăraşi: În atenţia solicitanţilor pentru atribuirea de terenuri pentru tineri

COMISIA DE EVALUARE   A SOLICITANȚILOR PENTRU ATRIBUIREA DE TERENURI PENTRU TINERI  ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE PROPRIETATE PERSONALĂ CONF. LEGII NR 15/2003  ÎN ATENȚIA SOLICITANȚILOR DE TEREN PENTRU TINERI  ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE PROPRIETATE PERSONALĂ CONFORM PREVEDERILOR  LEGII NR.15/2003   Vă  invităm să vă prezentați până la data  de  02.03.2015  la Biroul Fond Funciar, Registrul Agri ...

Read more

Primăria Călăraşi a implementat SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SR EN ISO 9001:2008

Având în vedere importanţa implementării managementului calităţii din punct de vedere al eficientizării activităţilor în cadrul Primăriei Municipiului Călărași şi ţinând cont de prevederile H.G nr.1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, punctul III – Măsuri pe termen lung, litera a) implementarea sistemului de management al calit ...

Read more

© Copyright 2011-2017, Actualitatea de Călăraşi, All Rights Reserved

Tracked by Hobo
Scroll to top