$
You Are Here: Home » Actualitate » Căminul pentru persoane vârstnice „SF. ANTIM IVIREANUL”Călărași va fi rebilitat termic

Căminul pentru persoane vârstnice „SF. ANTIM IVIREANUL”Călărași va fi rebilitat termic

Print Friendly, PDF & Email

Proiectul „Reabilitarea termică a Căminului pentru persoane vârstnice „SF. ANTIM IVIREANUL Călărași” a fost propus pentru finanțare din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Obiectivul specific îl reprezintă „Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari”.

Acțiunile sprijinite în cadrul acestei operațiuni vizează:

  1. Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice:
  2. Lucrările de construcții și instalații pot cuprinde:
  3. Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;
  4. Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum;
  5. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu;
  6. Lucrări de instalare/reabilitare/ modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior;
  7. Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat in clădiri;
  8. Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri si alte activități care conduc la realizarea obiectivelor proiectului.
  9. Dotările (utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu și fără montaj, dotări, active necorporale- licențe, know-how sau cunoștințe tehnice nebrevetate)

 Prin realizarea lucrărilor de intervenție privind creșterea performanței energetice a clădirii, pe termen scurt și mediu, se degrevează bugetul statului de cheltuielile cu combustibilul convențional utilizat, se reduc cheltuielile cu întreținerea clădirii, se asigură susținerea agenților economici din domeniul construcțiilor, se creează noi locuri de munc, se  îmbunătățesc condițiile de igienă și confort termic interior ale  persoanelor internate și a salariatilor din Căminul pentru persoane vârstnice „Sf. Antim Ivireanul ”Călărași”, se menționează în proiectul de hotărâre, care a fost aprobat în data de 4 octombrie.

S-a aprobat valoarea totală a proiectului „Reabilitarea termică a Căminului pentru persoane vârstnice „Sf. Antim Ivireanul ”Călărași”, în cuantum de  2,506.946,18 lei (inclusiv TVA).

A fost aprobată contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Călărași, reprezentand achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, in suma de 453.319,57 lei inclusiv TVA, cât și contribuția de  2%  din valoarea eligibilă a proiectului de 2.053.626,61 lei, inclusiv TVA , care este în cuantum de 41.072,53  lei inclusiv TVA , reprezentând cofinanțarea proiectului cu titlul „Reabilitarea termică a Căminului pentru persoane vârstnice „SF. ANTIM IVIREANUL Călărași”.

Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului cu titlul „Reabilitarea termică a Căminului pentru persoane vârstnice „SF. ANTIM IVIREANUL  Călărași”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local (fonduri proprii).

Număr de accesări 137

About The Author

Number of Entries : 855

© Copyright 2011-2017, Actualitatea de Călăraşi, All Rights Reserved

Tracked by Hobo
Scroll to top