You Are Here: Home » Actualitate » Călărași/S-au aprobat listele de priorități și ierarhizare ale solicitanților de locuințe sociale

Călărași/S-au aprobat listele de priorități și ierarhizare ale solicitanților de locuințe sociale

Print Friendly, PDF & Email

În ședință extraordinară, joi, 15 decembrie, au fost aprobate listele de priorităţi şi ierarhizare cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească, anul următor, o locuinţă socială.

În expunerea de motive se precizează următoarele:

Având în vedere existenţa unui număr mare de solicitări pentru locuinţe sociale existente la nivelul municipiului Călăraşi, provenite de la persoane sau familii cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie, necesitatea repartizării unor locuinte persoanelor aflate în situaţiile cele mai dificile, coroborand acestea cu prevederile art. 36 alin. 6, lit.a , pct. 17 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia publica locala, Legii nr. 114/1996 – Legea locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 114/1996, aprobate prin HG nr. 1275/2000, în urma analizei comisiei, a dosarelor în vederea stabilirii ordinii de prioritate prin punctaj pentru repartizarea locuinţelor sociale, luând la cunoştinţă de  procesul-verbal nr.  49166  din    24.10.2016  al comisiei de analiză a dosarelor  prin care s-a propus  „Listele  de prioritate şi ierarhizare a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească în anul următor o locuinţă socială”, inițiez prezentul proiect de hotărâre şi îl supun dezbaterii în comisiile de specialitate ale Consiliului Local şi  votului consilierilor în ședinţa publică a Consiliului Local al Municipiului Călăraşi.

Mai jos, puteți vedea lista aprobată, cu mențiunea că primii 29 de ocupanți aflați pe lista tinerilor cu vârsta până în 35 de ani, au prioritate pe lista de repartiție, ce urmează a fi propusă în ședința Consiliului Local, după 6 luni de la data aprobării acestei liste de priorități și ierarhizare.

 

 

 

 

Număr de accesări 1.286

About The Author

Number of Entries : 1739

© Copyright 2011-2017, Actualitatea de Călăraşi, All Rights Reserved

Tracked by Hobo
Scroll to top