You Are Here: Home » Actualitate » Bugetul Consiliului Judeţean, pe anul 2016, se ridică la, aproximativ, 150 de milioane de lei

Bugetul Consiliului Judeţean, pe anul 2016, se ridică la, aproximativ, 150 de milioane de lei

Print Friendly, PDF & Email

foto CJLa finele săptămânii trecute a fost aprobat bugetul  Consiliului Judeţean Călăraşi .  Acesta se ridică  pentru  anul 2016 la suma de 150,328 milioane de lei. Veniturile proprii ale Consiliului Judeţean  sunt estimate la suma de 38,423 milioane de lei.

Redăm mai jos, anexele Bugetului Consiliului Judeţean în care sunt evidenţiate veniturile şi cheltuielile instituţiilor subordonate.

 

Denumire indicatori/ordonatori de creditePropunere
 2016
VENITURI  TOTAL, din care:150.328 mii lei
Venituri proprii, din care:38.423 mii lei
venituri din taxa  asupra mijl. transport persoane juridice700mii lei
venituri din chirii si concesiuni800(mii lei)
diverse venituri436mii lei
cote defalcate din impozitul pe venit  11,25 %26.280 mii lei
sume din cotele defalcate din impozitul pe venit (27% din cota judetului de 18,5%)10.207 mii lei
Sume defalcate din TVA pt. finantarea cheltuielilor descentralizate , din care:33.951(mii lei)
sustinerea sistemului de protectie a copilului13.581 mii lei
sustinerea centrelor de aistenta sociala a persoanelor cu handicap8.997 mii lei
programele „produse lactate si de panificatie”  si „fructe in scoli”6.822 mii lei
invatamant special – centre judetene de resurse educationale1.645 mii lei
alte activitati descentralizate2.906
Sume defalcate din TVA pt echilibrare 10.273 mii lei
Sume defalcate din TVA pt drumuri judetene 7.151 mii lei
Subventii de la bugetul de stat, din care:59.030 mii lei
pt. camerele agricole630 mii lei
pt. persoanele cu handicap58.400 mii lei
Subventii de la alte bugete locale – asist. sociala1.500 mii lei
CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE150.328 mii lei
 Capitolul 51.02 – Autoritati executive10.929 mii lei
cheltuieli de personal7.000 mii lei
bunuri si servicii3.929 mii lei
Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale, din care:2.282mii lei
Directia Judeteana pt. Evidenta Persoanelor804 mii lei
transferuri804 mii lei
Alte  servicii publice475 mii lei
bunuri si servicii50 mii lei
alte transferuri – cotizatii interne386 mii lei
alte transferuri – cotizatii externe39 mii lei
Capitolul 55.02 – Tranzactii privind datoria publica1.000 mii lei
dobanzi1.000 mii lei
Capitolul 56.02 – Transferuri cu caracter general400 mii lei
transferuri pentru finantarea  centrelor de zi pt prot. copilului -Dragos Voda si Stefan Cel Mare400
Capitolul 60.02- Aparare nationala320 mii lei
Centrul militar judetean320 mii lei
bunuri si servicii320 mii lei
Capitolul 61.02 – Ordine publica si siguranta nationala20 mii lei
bunuri si servicii20 mii lei
Capitolul 65.02- Invatamant, total din care:9.877 mii lei
Invatamant primar6.842 mii lei
masuri adiacente20 mii lei
asistenta sociala – programul „produse lactate si de panificatie „si „consum de fructe in scoli”6.822 mii lei
Centrul Jud. de Resurse si Asistenta Educationala1.865 mii lei
cheltuieli de personal1.795 mii lei
bunuri si servicii70 mii lei
Transferuri pt. copii cu cerinte educationale speciale1.100 mii lei
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului70 mii lei
transferuri – actiuni scolare (olimpiade si concursuri judetene)70 mii lei
Sanatate21 mii lei
transferuri curente21 mii lei
Capitolul 67.02 – Cultura, total din care:16.908 mii lei
Biblioteca Judeteana,1.227 mii lei
cheltuieli de personal750 mii lei
bunuri si servicii477 mii lei
Muzeul Judetean1.258 mii lei
transferuri1.258 mii lei
Centrul Cultural Judetean6.873 mii lei
transferuri6.873 mii lei
Alte actiuni de cultura2.550 mii lei
actiuni sportive  – cotizatii asociatii sportive2.550 mii lei
Actiuni de tineret, sportive, religioase, asistenta sociala, etc2.000 mii lei
 proiecte asociatii si fundatii2.000 mii lei
Servicii religioase2.400 mii lei
contributii salarizare personal neclerical1.400 mii lei
sprijin financiar unitati de cult1.000 mii lei
Rambursari de credite600 mii lei
rambursare  credit600 mii lei
Capitolul 68.02 – Asistenta sociala, total din care:97.054 mii lei
Centrul de Asistenta Medico-Sociala 954 mii lei
transferuri  intre institutii publice954 mii lei
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Drepturilor Copilului96.100 mii lei
cheltuieli de personal25.700 mii lei
bunuri si servicii12.000 mii lei
asistenta sociala58.400 mii lei
Capitolul 80.02 Actiuni economice, comerciale si de munca1.936 mii lei
Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea de ajutoare catre unitatile adm teritoriale1.936 mii lei
Capitolul 83.02- Agricultura630 mii lei
Camera Agricola Judeteana,630 mii lei
transferuri630 mii lei
Capitolul 84.02-drumuri si poduri8.951 mii lei
bunuri si servicii7.851 mii lei
rambursare  credit1.100 mii lei
Fond de rezerva1.003 mii lei
Număr de accesări 129

About The Author

Number of Entries : 1176

© Copyright 2011-2017, Actualitatea de Călăraşi, All Rights Reserved

Tracked by Hobo
Scroll to top