You Are Here: Home » De interes » AJOFM Călărași/ Program de ucenicie

AJOFM Călărași/ Program de ucenicie

Print Friendly, PDF & Email

Pași de urmat pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, ce doresc să devină ucenici, conform Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru a participa la un program de ucenicie, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă trebuie să se înregistreze în baza de date a AJOFM Călărași, prezentând următoarele documente:

– actul de identitate, în original şi în copie;

– actele de studii și de calificare, în original și copie;

– adeverință medicală din care să rezulte că persoana este aptă de muncă sau are eventuale restricții medicale.

Pentru a beneficia de un program de ucenicie, persoana înregistrată depune la AJOFM Călărași o cerere. Modelul cererii este standardizat și pus la dispoziție de agenție.

Documentele necesare pentru încheierea contractului de ucenicie, sunt următoarele:

  1. a) actul de identitate, în original şi în copie;
  2. b) certificatul de naştere, în original şi în copie;
  3. c) copii legalizate ale actelor de studii care atestă îndeplinirea condiţiilor de acces la formare profesională prin ucenicie pe nivelurile de calificare prevăzute de legislaţia în vigoare;
  4. d) certificat medical care atestă faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea muncii în care se organizează ucenicia;
  5. e) dispoziţia de repartizare de la agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului Bucureşti,
  6. f) în copie, contractul de formare profesională prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Actele în original se restituie titularului.

Compartimentul  Comunicare, Secretariatul Consiliului Consultativ și              EURES

Număr de accesări 172

About The Author

Number of Entries : 873

© Copyright 2011-2019, Actualitatea de Călăraşi, All Rights Reserved

Tracked by Hobo
Scroll to top