You Are Here: Home » Actualitate » Activități economice transfrontaliere prin Centrul de Oenologie şi Viticulură «Terasele Dunării»

Activități economice transfrontaliere prin Centrul de Oenologie şi Viticulură «Terasele Dunării»

Print Friendly, PDF & Email

centrul transfrontalier Terasele Dunarii

Asociația Profesională Vitivinicolă „Terasele Dunării” Ostrov, împreună cu partenerii săi, Asociația Viticulturilor şi a Producătorilor de Vin din Silistra, Universitatea Ovidius Constanţa – Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Stiinţe Agricole, Staţiunea Experimentală pentru Cais şi Agricultură Silistra şi Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa au implementat proiectul Centrul Transfrontalier de Oenologie şi Viticulură «Terasele Dunării».

 Proiectul a avut o durată de implementare de 29 luni şi un buget  total de 1.530.983,18 euro, din care valoare eligibilă din FEDR 1,298,579.93 euro, iar cea aferentă bugetului naţional este de 199,027.81 euro.

 Fondurile au fost utilizate în construcția, dotarea si punerea în funcțiune a centrului, crearea a 11 locuri de muncă, în cadrul centrului, realizarea unui plan de funcționare şi organizarea de sesiuni de informare.

 Proiectul se adresează comunităţilor de afaceri implicate în  oenologie şi viticultură, din zonele de graniţă din România şi Bulgaria, cu accent pe cele din judeţele Constanţa, Călăraşi, Teleorman şi Giurgiu şi districtele Silistra, Razdrag şi Ruse. Serviciile centrului promoveaza viticultura şi metodele de producţie sustenabile, integrarea aspectelor vitivinicole regionale şi transfrontaliere în strategiile de dezvoltare relevante, precum şi utilizarea resurselor locale. De asemenea, sunt promovate schimburile de bune practici, de experienţă şi iniţiativele comune la nivel transfrontalier.

 Centrul are o suprafaţă utilă de 3032,45 mp, pe 3 niveluri, cu spaţii amenajate pentru: birouri pentru acordarea serviciilor, spaţii de instruire şi întâlniri de afaceri, laborator de analize organoleptice şi laborator de analize agrochimice, bibliotecă şi mediatecă, helpdesk, expoziţie permanentă a produselor şi ofertei membrilor partenerilor de proiect.

 Începând cu 2016, industria vitivinicolă din sud-estul României şi din zona de nord-est a Bulgariei beneficiază de un centru transfrontalier de œnologie şi viticultură, ce pune la dispoziţia întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi comerciantilor de vinuri şi fructe, resurse informaţionale, soluţii de afaceri transfrontaliere, precum şi laboratoare de microbiologie şi analize, dotate la standarde internaţionale.

Informații despre proiect puteți obține și de pe pagina de internet a Centrului, www.oenologycentre.com.

Număr de accesări 191

About The Author

Number of Entries : 779

© Copyright 2011-2017, Actualitatea de Călăraşi, All Rights Reserved

Tracked by Hobo
Scroll to top