$
You Are Here: Home » Actualitate » A fost rectificat bugetul de venituri si cheltuieli al municipiului Călărași

A fost rectificat bugetul de venituri si cheltuieli al municipiului Călărași

Print Friendly, PDF & Email

Joi, 27 septembrie 2018, bugetul de venituri si cheltuieli al municipiului Călărași a fost rectificat.

Sumele vor fi folosite, conform proiectului de hotărâre aprobat de către consilierii locali, astfel:

In urma  Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat, ne-au fost alocate sume din cote defalcate din impozitul pe venit de 465 mii lei si sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetului, in suma de 4.292 mii lei.

In consecinta, se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Calarasi, pe institutii, capitole si titluri bugetare, asa cum se prezinta in anexa nr.1 la prezenta.

In vederea asigurarii platilor la utilitati si serviciu de mentenanta pana la finele anului, se majoreaza cap. 51 Autoritati executive cu suma de 175 mii lei la cheltuieli cu bunuri si servicii,iar la cheltuieli de capital, cu suma de 28 mii lei pentru achizitionare echipamente retea(switch-uri 48 port).

Se suplimenteaza cu suma de 100 mii lei cap. 55 Dobanzi, pentru plata pana la finele anului, a  dobanzilor la imprumutul bancar contractat la BCR.

La suma de 30 mii lei pe care o are Politia Locala prinsa pe cheltuieli de capital, se adauga suma de 3 mii lei in vederea achizitionarii unui autoturism necesar desfazurarii activitatii zilnice ( cap.61).

Pentru plata utilitatilor institutiilor de invatamant preuniversitar de stat  ,precum si pentru cofinantarea  proiectelor cu finantare din FEN si alte cheltuieli solicitate de acestea, se suplimenteaza  bugetele acestor institutii dupa cum se prezinta situatia in anexa nr.1 (cap.65), suma totala cu care se suplimenteaza fiind  de 940 mii lei.

La cap.66 pentru asigurarea platii salariilor asistentilor medicali din scoli si a asitentilor comunitari, salarii asigurate prin Directia de Sanatate Publica, se propune suplimentarea creditelor bugetare cu suma de 200 mii lei.

Capitolul 67  suporta majorari si diminuari de credite bugetare, atat  pe institutii cat si pe primarie, atat la cheltuieli de functionare cat si cheltuieli de dezvoltare, asa cum rezulta din anexa nr. 1.

La solicitarea Caminului de Batrani Antim Ivireanu, pentru asigurarea fondurilor necesare functionarii in bune conditii pana la finele acestui an, se suplimenteaza cu suma de 26 mii lei cheltuielile cu bunuri si servicii ale acestuia (cap. 68).

Capitolul 70 se suplimenteaza cu suma de 2.349 mii lei atat  pentru asigurarea functionarii celor doua servicii(SP Centrale termice si SP Piete si Oboare) ,cat si pentru diverse lucrari si servicii ,plata consumului de energie electrica , asigurarea platii documentatiilor tehnice pentru proiectele prioritare finantabile prin POR 2014-2020 .Detaliat, modificarile creditelor bugetare sunt prezentate in anexa nr.1.

Pentru plata serviciilor de salubrizare catre cele doua societati(Urban si Rebu), se propune, in cadrul cap.74, suplimentarea cu suma de 2.000 mii lei a creditelor destinate stingerii acestor plati si cu 300 mii lei a servicilor de apa-canal catre Ecoaqua S.A.

In cadrul acestui capitol bugetar, la propunerea Directiei tehnice, au loc si alte modificari, asa cum sunt prezentate in anexa nr.1 .

Modificarile intervenite la cap.84 sunt mai mici si anume, se suplimenteaza  cheltuielile de functionare cu 325 mii lei, subventiile pentru transportul public local cu 300 mii lei,iar cheltuielile de capital cu 100 mii lei, situatie prezentata in anexa nr.1.

Anexa nr. 2 Programul de investitii publice pe anul 2018,se modifica in mod corespunzator.

Anexa nr.3 Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local,in baza solicitarilor  Scolii Gimnaziale Mihai Viteazul si Scolii Gimnaziale Mircea Voda,se modifica datorita introducerii Programului Scoala dupa scoala.

 

 

 

Număr de accesări 119

About The Author

Number of Entries : 855

© Copyright 2011-2017, Actualitatea de Călăraşi, All Rights Reserved

Tracked by Hobo
Scroll to top